Gyászjelentés – Okos István

A Magyarfenesi Református Egyházközség

presbitériuma fájdalommal tudatja, hogy

 

O K O S    I S T V Á N,

gyülekezetünk nyugalmazott lelkipásztora, aki 36 éven át szolgált közöttünk Isten dicsőségére, folyó év október 1-én, életének 74. esztendejében hazatért megváltó Urához.

A temetési istentiszteletet 2013. október 3-án, csütörtökön du. 3 órakor tartjuk a magyarfenesi református templomban.

Imádságainkban hordozzuk özvegye, Okosné Derzsy Hajnal nyugalmazott óvónő testvérünk fájdalmát.

Gyászjelentés - Okos István