Gyászjelentés – Mester Imre

Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” (2Timóteus 4,7)


Megszomorodott szívvel, de Isten akaratát elfogadva, a feltámadás hitével és reménységével tudatjuk, hogy MESTER IMRE lelkipásztor 2019. október 8-án – életének 63. évében – megtért mennyei Atyjához.

Isten elhívta őt Igéjének szólására, és hűséggel szolgálta Szépkenyerűszentmárton, Válaszút, Magyardécse, Radnót gyülekezeteit.

A földi elszakadás fájdalmával, de életéért hálát adva búcsúzik tőle felesége, fia, leánya családjával, unokái, anyósa, feleségének testvérei családjukkal, a közeli és távoli rokonok, barátok, volt gyülekezeteinek emlékező tagjai.

Pihenése legyen békés, emléke legyen áldott!


 

Temetési istentisztelet Radnóton, 2019. október. 10 -én 1 órakor a református templomban.