Gyászjelentés Kali Ellák

Gyászjelentés Kali Ellák

Ezzel a jézusi válasszal vesszük tudomásul, hogy 67 éves korában visszatért Teremtőjéhez 

 

Kali Ellák

(Backamadaras, 1946 – Marosvásárhely, 2013) 

 

aki a Marosvásárhely I. Vártemplomi Egyházközségben volt egykor presbiter, gondnok, a Marosi Református Egyházmegyében 12 éven át főgondnok, igazgatótanácsos, egyházkerületi világi aljegyző, templomok tervezője és igaz lelkű barát.

          Temetésére Marosvásárhelyen kerül sor, 2013. június 19-én, 15 órakor a református temetőben.