Gyászjelentés – Jenei Tamás

Minden előjel nélküli váratlan és tragikus halála miatt megrendülve tudatja a gyászoló család az Erdélyi Református Egyházkerület vezetőivel, lelkészi karával és gyülekezeteinek híveivel, hogy JENEI TAMÁS lelkipásztor életének 72. évében elhunyt.

Hitvalló ősei példáját követve és szentelésekor kapott vezérigéjéhez híven szolgált mint parókus a bákói szórványban, a mezőségi Magyarpalatkán és a végeken lévő Petrozsényben, majd Kolozsváron dolgozott a Püspöki Hivatal kötelékében. Legfőbb hivatásának az egész kisebbségben élő magyarság megmaradásának és lelki épülésének ügyét tekintette, amit egész szerteágazó munkásságával legjobb tudása és tehetsége szerint hűségesen szolgált. Temetésének helyéről és idejéről később adunk tájékoztatást.