Gyászjelentés – Jakab József Dániel

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,

hogy rövid szenvedés után, életének 65. évében 2017. június 13-án

hirtelen elhunyt

 

Jakab József Dániel

árpástói református lelkipásztor.

 Gyászjelentés - Jakab József Dániel

Urának hűséges szolgája volt, aki őszintén és képmutatás nélkül állt

az ő mennyei Megbízója és az Anyaszentegyház ügye előtt.

A kolozsborsai segédlelkészi évek után élete végéig hű maradt szülőföldjéhez, mint somkeréki, majd 32 és féléven át árpástói lelkipásztor. Közvetlen és szeretetre méltó gyülekezeti vezetőként szolgálatkészen végezte a rábízottakat.

Szolgatársaihoz ragaszkodó jó kolléga, nyíltszívű és hangulatos barát volt,

 és amikor közeledtek a próbatételek, türelemmel viselte betegségét.

 

Az árpástói szószék igei üzenete legyen vigasztalónk:

„Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van.” Zsolt 34, 2.

 Gyászjelentés - Jakab József Dániel

Temetése június 15-én 13 órától lesz az árpástói református templomból.