Gyászjelentés – Id. Molnár József Károly

Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy

Nagytiszteletű Id. Molnár József Károly

nyugalmazott lelkipásztor életének 91., házasságának 62. esztendejében hazatért megváltó Urához. Hűséggel szolgált 51 éven át Magyarherepén (teológusként), Nagybányán (segédlelkészként),  Misztótfaluban és szórványaiban, valamint Magyarlapádon.

A temetési istentisztelet 2016. november 30-án, szerdán, 13 órakor kezdődik a nagyváradi  városi temetőben (Rulikowski temető).

 

A gyászoló család.