Gyászjelentés – Gede Mátyás

Elhívó és megváltó Urunk akaratában megnyugodva

adjuk tudtul a szomorú hírt, hogy

szolgatársunk és testvérünk a Krisztusban,

Gede Mátyás,

a Székelyudvarhely-belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora,

életének 59 esztendejében,

2013. szeptember 14-én,

elhunyt.

A temetési istentiszteletre 2013. szeptember 16-án, 14:00 órakor kerül sor

a Székelyudvarhely-belvárosi Református Templomban.

Részvétnyilvánítás 13:00 órától.

A Családnak és a Gyülekezetnek Isten igéjével kívánunk vigasztalást:

„Mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne,

hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra.” 2Tim 1,12 


Gyászjelentés - Gede Mátyás