Gyászjelentés – Gálfy Zoltán

     Meddig, Uram? Örökre elrejtőzöl;

és haragod, mint a tűz?

     Jusson eszedbe, nekem mi az élet;

mely hiábavalóságra teremtettél minden emberfiát! 

Zsoltárok 89,47-48

 

 

Mély megrendüléssel közöljük – jóllehet hosszúra nyúlt szenvedése miatt halála nem ért váratlanul bennünket, hogy szeretett családfőnk

D. Dr. Gálfy Zoltán 

szíve 2013. október 15-én megpihent.

 

Született Mezőbándon, 1924. október 6-án. A Marosvásárhelyi Református Kollégiumban érettségizett, majd magyar nyelv és irodalom szakon szerzett bölcsészdiplomát a kolozsvári Bolyai Egyetemen, ezzel párhuzamosan pedig lelkipásztori képesítést a Theologiai Fakultáson. 

Az abszolválás nyomán 13 éven át volt Vásárhelyi János püspök személyi titkára, elöljárója halála után pedig a Theologián nyert előbb könyvtárosi, később tanári megbízást. Mint a Kánonjogi Bizottság elnöke az 1989-ben bekövetkezett rendszerváltáskor az egyház kibontakozó szolgálati lehetőségeinek református hagyományú jogi megalapozásán fáradozott, meghatározó szerepet vállalt a vallástanárképzés egyetemi rangjának biztosításában. 

Búcsúztatására, életére és szolgálatára való megemlékezésre 2013. október 19-én, szombaton kerül sor 13 órától, a Kolozsvár Hidelvi református templomban

Nt. Gálfy Zoltán lelkipásztor, tanár hamvait Bándon helyezik örök nyugalomra. 

 

A gyászoló család.