Gyászjelentés – Dezső András

„Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült.”
 
 
Kimondhatatlan fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
 
Dezső András 
 
a Sepsiszentgyörgy I. Vártemplomi Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora, életének 66. évében hazatért Teremtőjéhez.
 
Ravatalozása 2017. szeptember 22-én, pénteken 14 órától lesz a sepsiszentgyörgyi Vártemplomból. 
 
Gyászolja: felesége, 2 fia, menyei, 3 unokája, testvére és annak családja, anyósa, apatársai és anyatársai, unokatestvérei, keresztgyermekei, közeli és távoli rokonsága, barátai, szolgatársai és végtisztességét tévő vártemplomi gyülekezet, melyben 37 éven keresztül hirdette az Isten Igéjét.
 
Emléke legyen áldott! Nyugodjék békében!
 
A gyászoló család