Gyarapodás és jövőbe tekintés Sepsiszentgyörgyön

Hármas ünnepre gyűlt össze Sepsiszentgyörgy lakossága május 28-án, pünkösdvasárnap. A Református Vártemplomban elhangzott ünnepi istentisztelet után a Református Kollégium új elemi iskolájának, illetve a Gyöngyvirág utcai Szilvássy Carola Református szeretetotthon avatóünnepségére került sor. 

📸 Kátai Edit

A pünkösdi ünnepi istentisztelet után a gyülekezet az iskola épületének átadási ünnepélyére vonult, amely Zakariás Attila, Ybl Miklós-díjas tervező, valamint Göncz Attila építész munkájából született. Ezt követően ünnepi felvonulás kíséretében haladtak a szeretetotthon avatására, amelyet Török Áron tervezett és Göncz Attila épített. 

📸 Kátai Edit

Az iskola átadásának ünnepségére a Makkai József vezette rétyi Kovács András Ifjúsági Koncertzenekar kísérte be a gyülekezet tagjait. A beszédek sorát megnyitva Kolumbán Vilmos püspökhelyettes felidézte a tavaly négyszázadik évfordulóját ünneplő Gyulafehérvári Nagyenyedi Kollégium emlékét, ahol Apáczai Csere János írástanárként tevékenykedett. Az egykori pedagógus szemléleteit követve kifejtette, az iskolai oktatás célja, hogy köznevelési és közjó feladatot lásson el. 1920 után az egyház elveszítette népiskoláit, de mint ahogyan Izsák egykoron kutakat ásott az élet forrásának fenntartása céljából, úgy két évtizeddel később sikerült az iskolákat is ujjászervezni. „A mi küldetésünk az, hogy a kutakat töretlen hittel újra és újra kiássuk” – fogalmazott a főjegyző. Az elmúlt három évtizedben a református egyház, illetve az anyaország támogatásával lehetőség adódott újabb iskolákat, óvodákat, napköziket alapítani, felújítani, amelyekben ma már több mint ötezer gyermek tanulhat anyanyelvén. Ötezer gyermek sok, de nem elég, éppen ezért ígéretet tett, hogy az elkövetkezőkben ezt a számot igyekeznek fenntartani, ha kell, akár növelni.  

📸 Kátai Edit

„Ma a köszönet és a hála napja van, a szívből jövő öröm napja” – fogalmazott Antal Annamária, a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium igazgatója. Köszönetét fejezte ki az Erdélyi Református Egyházkerületnek, amely az anyaország segítségével megálmodta az új iskola épületét, ennek köszönhetően jövő évtől több gyermeknek biztosíthatnak iskoláztatást. Az iskola elöljárója a Kós Károly által tervezett hajdani épület különleges formáira hívta fel a figyelmet, amely elemeket az új iskola épülete is magán visel. „Erőt adó az a tudat, hogy ez az épület szeretetből és törődésből született” – összegezte gondolatait, majd ígéretet tett, hogy az elkötelezettség és hűség, a jóság és béke nevében munkálkodnak a továbbiakban is.  

📸 Kátai Edit

Az ünnepséget a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium népdalkórusának éneke zárta, majd a Református Kollégium elemi iskolájának kórusa mutatta be az iskolahimnuszt. A himnuszt szerezte és a kórust vezényelte Dénes Előd lelkipásztor. A református elemi iskola új épületének emléktábláját Novák Katalin magyar köztársasági elnök és Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke leplezte le, aki a leleplezést követően áldást is mondott.  

📸 Kátai Edit

A Gyöngyvirág utcai Szilvássy Carola Református szeretetotthon nyitóünnepségét a Pro Musica kamarakórus nyitotta meg Kodály Zoltán pünkösdi himnuszával, Sipos Zoltán karnagy vezényletével.  

Kató Béla püspök a Mózes első könyvéből idézte fel a teremtés történetét: Isten teremtő akarata összekapcsol mindannyiunkat, Ő ugyanis nem magányos egyénekként teremtett, sorsunkká tette a közösségi életformát. Hangsúlyozta, egyházunk nagy reformátorával, Kálvin Jánossal valljuk, hogy az egyház igazi ismertető jegyei közé tartozik a gyermekek tanítása és a szeretetszolgálat gyakorlása. A reformáció évfordulója alkalmával éppen ezért a Magyar Kormány segítségét ajánlotta ezen javak újítására. A püspök számba vette mindazokat az épületeket, amelyek e segély által Sepsiszentgyörgyön felújításra kerülhettek: a Fidelitas Egyetemi Diákszálló, a Vártemplom, az új parókia és gyülekezeti ház listáját most egy új iskola és szeretetotthon is bővíti. A püspök köszönetet mondott mindazoknak, akik az épület felépítésében részt vettek, kiemelve az anyaország önzetlen segítségét.  

📸 Kátai Edit

Tóth Anna, a Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztény Alapítvány Idősgondozó Ágazatának igazgatója köszönetét fejezte ki azért, hogy az eddig nyújtott szolgáltatásaik mellet most már egy állandó ottlétet is biztosíthatnak időseiknek. Mint elmondta, tevékenységeiket eddig is folyamatosan bővítették, hiszen ma már 67 településen, havonta 950 betegnek, idősnek segítenek, 36 szakápoló napi jelenlétével és gondoskodásával. A házigondozó szolgálatot segédeszköz kölcsönzővel egészítették ki, illetve szociális mosodát is működtetnek. A testi gondoskodáson túl felismerték a lelki kapaszkodók szükségességét, ezért az időseknek nyugdíjas klubot, a szeretteiket elvesztőknek gyászfeldolgozó csoportfoglalkozásokat, a demenciásoknak Alzheimer Cáfé-t hoztak létre. Köszönetét fejezte ki az intézmény létrejöttéért, elmondta, a feladat előtti kihívás izgatottságával vágnak neki az elkövetkező időszaknak: a támogatások megszerzése után az elkövetkezőkben egy 46 férőhelyes ápolóotthont, illetve egy 36 férőhelyes idősotthont készülnek működtetni. 

📸 Kátai Edit

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere Szilvássy Carola érdemeit idézte fel, aki olyasvalamiért küzdött, amiért ma mindannyian hálásak lehetünk. Elmondta, méltó helyen áll ma Erdély legmodernebb nagyasszonyának neve. Hangsúlyozta, mind az idősotthon, mind pedig a korábban felavatott iskola bástyaként szolgál a város közösségének számára, olyan tartóoszlopként, amelyek támaszt, védelmet és biztonságot nyújt az embernek, akármilyen életszakaszában is legyen. 

📸 Kátai Edit

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke az intézmény névadójának, Szilvássy Carolának azon tevékenységét emelte ki, amely szerint a szabadságot a szeretet szolgálatába állította. Nyomatékosította, ma sem kell bonyolultabb program, mint amit Szilvássy Carola egykor meghirdetett: elég a szeretet. A szabadság pedig eszköz ennek kiteljesítéséhez. A kettő ugyanis együtt jár: a szabadság szeretet nélkül csak önmegvalósítás, a szeretet szabadság nélkül pedig elhervad. A báróné szavait idézve fejtette ki, minél nehezebbek az idők, annál többet kell tegyünk, és, mint hangsúlyozta, most nehéz idők járnak. Békességre vágyunk a közösségeinkben, a családjainkban, a gyülekezeteinkben, ezt a békességet pedig a szabadsággal táplált szeretet tudja megalapozni. Köszönetét elsősorban Istennek fejezte ki, majd a közösség vezetőinek, illetve mindazoknak, akikről gondoskodni kell, hiszen ők igazolják azt, hogy szükség van az egymásra vigyázó szeretetre. Bár a családot helyettesíteni nem lehet, mégis szükség van a gyarapodó intézményekre, amelyek idővel maguk is közösséget formálnak. Novák Katalin erőt is kitartást, de legfőképpen hitet és Isten áldását kívánta az elkövetkező időszakok tevékenységeire. 

📸 Kátai Edit

A szeretetotthon avatóünnepsége Kerekes Karola Rozália a nyugdíjasklub tagjának ünnepi versével zárult, majd a Pro Musica kamarakórus adta elő Erkel Ferenc Szózatát.  

📸 Kátai Edit