Gyaluban találkoztak a Hivatásmegőrző Szolgálat munkatársai

Gyaluban találkoztak a Hivatásmegőrző Szolgálat munkatársai2017. március 21-22-én a gyalui Gong villában tartotta a Hivatásmegőrző Szolgálat az idei első munkatársi találkozóját. Az első napon Ellis Potter, keresztyén hitre tért zen buddhista szerzetes beszélt a L’Abrie-ban szerzett lelkigondozói tapasztalatairól, ezt követte Jakabházi Béla nyárádmagyarósi unitárius lelkipásztor beszélgetéses előadása a “Pletykáról és mobbingról”, előbb általában, majd sajátosan az egyházra vonatkozóan. A második napot a HISZ eddigi munkájának – különösképpen a 2016-ban elkezdett Hivatásgondozó találkozóknak – a kiértékelésével, és a további feladatok megbeszélésével töltöttük.

Köszönjünk az Erdélyi Református Egyházkerületnek, hogy ezt az alkalmat is nagylelkűen támogatta és a szervező csoportnak, élén Beke Boróka lelkészértekezleti elnöknővel, akik megszervezték számunkra ezt a lelki felüdülést. Nagy öröm volt számunkra, hogy Becsky Borbála és Bartha Éva személyében két gyakorló pszichológus, két mélyhitű és egyházszerető munkatárs is részt vett alkalmunkon, illetve csatlakozott csoportunkhoz.

Gyaluban találkoztak a Hivatásmegőrző Szolgálat munkatársai

Szolgatársi szeretettel,

Ambrus András HISZ-tag