Gyakorlatorientált képzés romák közt szolgáló lelkészeknek Sepsikőröspatakon

Első alkalommal szervezett Cigánymissziós lelkésztovábbképzőt a Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi fiókszervezete az Erdélyi Református Egyházkerület lelkipásztorainak 2022. június 9-11. között a sepsikőröspataki Irisz-táborban.

Az alapítvány a kezdetektől, 2002 óta együtt dolgozik cigány családokkal, akár az otthongondozás, vagy fogyatékkal élők foglalkoztatása vagy a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik támogatása révén. Idén júniusban szervezték meg az első akkreditált lelkésztovábbképző tanfolyamot Sepsikőröspatakon, az Erdélyi Református Egyház támogatásával, az Országos Lelkésztovábbképző Testülettel együttműködve.

A sepsiszentgyörgyi szervezet közlése szerint, mivel a református gyülekezeteinkben is nő a cigány származású magyar, református hívek száma, fontosnak tartják, hogy beszéljenek azokról a kihívásokról és lehetőségekről, amelyekkel a lelkészek találkoznak munkájuk során, hiszen, ha változik egy közösség összetétele, változnak a feladatok, elvárások is. Céljuk, hogy a gyülekezetek jelenlegi helyzetet feltérképezzék, valamint átfog képet kapjanak arról, hogy hogyan látják a református lelkipásztorok a cigányügyet. A képzés során bemutatták az általuk ismert helyzetet, jó példákat ismertetettek, valamint a magyarországi cigánymisszió bemutatása mellett a helyi specifikumokra épülő megoldások megtalálását, akcióterv kidolgozását tűzték ki célul.

A három napos képzésen Zágon, Sepsibesenyő, Egerpatak, Maksa, Orbaitelek, Páké, Dálnok, Sepsikőröspatak, Nagyborosnyó, Nagybacon, Brassó, Luka-Ilencfalva, Alsócsernáton és Albis települések református lelkészei vettek részt.

A képzésen Dani Eszter, a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálatának főtanácsadója és egyben a Solymári Református Egyházközség lelkésze, Makkai Péter lelkipásztor, szociológus, Torma Veronka pedagógus, humánerőforrás-menedzser, dr. Már Orsolya magyar-angol szakos tanár adtak elő.

A képzés a szaktudás, fejlődés és tapasztalatszerzés mellett lehetőséget adott a cigánymissziót végző vagy cigánymisszió iránt érdeklődő lelkészeknek, hogy olyan kapcsolati hálóba lépjenek be, ami segítséget és támogatást jelenthet majd a cigányok közt végzett szolgálatukban.

Első nap az ismerkedés, elvárások feltérképezése után meglátogatták a sepsikőröspataki „Hegyet”, ahol közel 1200 Roma él mélyszegénységben. A helyi katolikus plébános, Faragó István a roma közösség szokásairól, hitvilágáról, egyház-templomközelségéről beszélt a lelkészeknek. Torma Vera humánerőforrás-szakember irányításával a lelkészek munkakörének elemzésére került sor, formális, informális és non-formális feladatokat beszéltek át, különös tekintettel a cigánymisszióra.

Második nap került sor a magyarországi cigánymisszió történetének és szolgálati területeinek, valamint a jó példák bemutatására, Dani Eszter lelkésznő és misszióvezető előadásaiban. Ioana Mechis, a Kovászna Megyei Prefektúra romákért felelős előadója mutatta be a résztvevőknek a Kovászna megyei roma lakosság helyzetét, különös hangsúlyt fektetve a roma származású, kiskorú leányanyák nehéz helyzetére.

Makkai Péter, református lelkipásztor, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára a 2021-2027 Romániai Nemzeti Roma Stratégiát ismertette.

Kulcs a cigány családokhoz címmel, Torma Vera, a Diakónia Gyermekjóléti és Családsegítő ágazatának igazgatója bemutatta a Diakónia roma családokhoz köthető programjait, szolgálatait, majd megosztott néhány tapasztalatot, sikert, jó példát és problémát, nehézséget, melyet Dani Eszter egészített ki, reflektálva a hasonló területen elért eredményekre.

A Mozgó könyvtár interaktív előadás alatt cigány etnikumú meghívottak (Majlát Szabó Attila, a Sepsi Rádió Szociális háló rovatának szerkesztője, Dima Mihály és felesége, Gergely Zoltán) vallomásait hallgatták meg a résztvevők.

Harmadik nap Értő beszéd, avagy azonos korú magyar és roma gyerekek nyelvhasználati sajátosságairól tartott előadást Dr. Már Orsolya. Beszélgettek arról hogy a cigányok közötti szolgálatban milyen legyen az istentisztelet nyelvezete ahhoz, hogy az értő beszéd és értő hallás megvalósuljon.

A képzést Makkai Péter irányítása alatt egy akció terv készítésével zárták. A tanfolyamon szerzett információkat összegezték és egy akció tervet készítettek arra nézve, hogy az erdélyi református cigánymisszió ügyében a résztvevő lelkészek közül ki, mikor és mit vállal fel a következő egy éves ciklusban.