Görgényszentimrén tanácskoztak az egyházmegyék lelkészértekezleti elnökei

Görgényszentimrén üléseztek az Erdélyi Református Egyházkerület egyházmegyéinek lelkészértekezleti elnökségei március 28–29-én.

A találkozó a település nevezetességeinek megismerésével kezdődött. A Rákóczi-hegyen egykor álló, Görgény várának közvetlen közelében található dendrológiai parkot, tavat, illetve a Rákóczi–Bornemisza-kastélyt vették szemügyre a lelkipásztorok, majd az ERLÉSZ alelnöke, Pap Ákos tartott áhítatot.

Az egyházmegyei elnökségek tagjai megvitatták az aktuális kérdéseket.

Az ülés kezdetén Bardócz Csaba ERLÉSZ-elnök vezetésével a 2021-es egyházmegyei lelkészértekezleti tevékenységeket értékelték ki. Az elmúlt évben is szinte mindenhol sikerült teljesíteni az elvárásokat, sőt néhol különleges eseményekkel is tudták gazdagítani a programkínálatot. Az egyházmegyei elnökök megosztották egymással a tapasztalataikat, ezzel is segítve a közös munkát. A visszatekintés után Fekete Márton lelkipásztor, a Marosi Református Egyházmegye lelkészértekezletének korábbi elnöke tartott csapatösszerázót az egyházmegyei elnököknek, illetve a kerületi elnökségnek, összehangolva az új emberekkel bővült társaságot. Az est hátralévő részében felmérték a lehetőségeket, amelyekkel tovább javíthatnak az eddigi szolgálaton. Felmerült a javaslat, hogy a lelkipásztorok részt vehessenek más egyházmegyék lelkészértekezleti alkalmain is, majd a nehéz helyzetben levő szolgatársakról is beszélgettek a jelenlevők, elhatározva, hogy megpróbálnak erejük és képességeik szerint szolgatársaik mellé állni.

A program részeként meglátogatták a görgényszentimrei kastélyt is.

A találkozó második napján a Dési Református Egyházmegye értekezleti elnöke, Szabó Attila áhítata után a kerületi szintű teendők kerültek napirendre. Sok új kolléga kezdi el a lelkészi szolgálatát, így a lelkészigazolványok kérdése most is időszerű. Abban újítanának az igazoláson, hogy az a szolgálattevő lelkipásztor voltát igazolja, ne egy adott gyülekezethez kösse őt. A lelkészértekezleti elnökök közösségének feltett szándéka, hogy az igazolványok mellé különféle kedvezményeket is biztosítani tudjon a lelkipásztorok számára, például szálláshelyeken, turisztikai célpontokon, szabadidős lehetőségek esetén. El is kezdődik a lehetőségek felkutatása – felajánlásokat a lelkeszertekezlet@gmail.com címen lehet jelezni.

Az elnökségi tagok az éves kerületi konferencia szervezési kérdéseivel is foglalkoztak.

A találkozón az éves konferencia szervezési kérdéseivel is foglalkoztak. Megvitatták a lehetséges időpontot és helyszínt, illetve a legfontosabb tartalmi és szervezési kérdéseket. A jelenlevők a lelkészi tagdíjakra is igyekeztek egységes és jó megoldást találni, amiről az egyházmegyékkel való egyeztetés következik. Végül Nagy Gábor, az ERLÉSZ titkára a kreditpontrendszerről tartott összefoglalót, hangsúlyozva a rendszer beindítása óta felmerült változásokat. Az esemény végén a házigazda lelkipásztor, Nagy Szabó István görgényi egyházmegyei elnök vezetésével a helyi felújított templomot látogatta meg a csapat. Isten házába lépve hálát adtak a két tartalmas napért.