Generális vizitáció Detrehemtelepen, Gyulafehérváron és Vajdahunyadon

Idén a 15 egyházmegye esperesének gyülekezetébe látogat az Erdélyi Református Egyházkerület Generális Vizitációja.