Ft. Kató Béla felhívása közös imádságra a Református Székely Mikó Kollégiumért

Felhívás

 

„Mily nagyok az ő jelei, mily hatalmasak csodái! Az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre!” (Dán 3,33)

 

Babilon öntörvényű  királya, Nabukadneccar, fejet hajtott az Örökkévaló Isten csodálatos cselekedete előtt, amikor a három, hitéért és bátor kiállásáért elítélt ifjú sértetlenül került ki az ítélet hétszeresen befűtött tüzes kemencéjéből.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Elnöksége nevében imádságra szólítom fel Egyházkerületünk hívő népét, a Kárpát-medence és a világ öt kontinensén élő magyar nemzettársaimat, amely imádságban október 10-én felsorakozunk a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium ügyében igazságtalanul meghurcolt Testvéreink mellett. Kiáltsunk együtt a Mindenható Istenhez a gyalázatos jogfosztás miatt, amit református anyaszentegyházunk és a székely nép ellen a fennálló világi hatalom elkövetett és véglegesíteni kíván.

Hisszük azt, hogy „van Isten az égben”, aki hathatósan gyakorol jogosságot igaz ügyünkben, és megszabadítja az ártatlanul meghurcoltakat és megalázottakat!

Az Anyaszentegyház és nemzetünk iránti féltő  szeretettel,

 

 

Kolozsvár,       

2013. október 8.    


Kató Béla,

az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke