Frissen sült kenyér

Egyházmegyei napot szervezett december első szombatján a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye. A december harmadikán tartott eseménynek a Marosvásárhely-Alsóvárosi Református Egyházközség temploma adott otthont, ahol Domahidi Béla mezőbergenyei lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző hirdette az igét. Prédikációjában hangsúlyozta: a hit önmagában egy elvont fogalom, Krisztus által kap értelmet, aki az ő drága vérén váltott meg bennünket.

Frissen sült kenyér

Jakab István esperes köszöntésében kiemelte, hogy advent a hálaadás és az öröm napja, ugyanakkor a tél kezdete és a számadás időszaka is. Adventben arra is gondolunk, mivel tudjuk megajándékozni embertársainkat. Ebben nyújt segítséget az egyházmegyei napon bemutatott három kiadvány. Az egyik a Maros-Mezőségi Egyházmegye lelkipásztorai által írt Egyetlen vigasztalásom című áhítatos könyv, amelyet a Heidelbergi Káté alapján írtak, a másik kettő a Gordonka együttes és a mezőbodoni egyházközség kórusának lemeze.

Frissen sült kenyér

Veress László marosszentkirályi lelkipásztor az áhítatos könyvvel kapcsolatban elmondta: egy új kiadvány megjelenése olyan, mint egy frissen sült kenyér. Az illata is pont olyan csábító, mint a friss kenyéré. Egy újonnan megjelent kötet azonban hasonlít egy kisgyermek születéséhez, ahogy a szülők örülnek a gyereknek, úgy örülnek a kötet megjelenésének is.

Veress László kiemelte, alig egy év telt el azóta, hogy az egyházmegye lelkészi közössége prédikációskötetet indított útjára. A tavalyi reformációi ünnepély után harminchat lelkipásztor érezte magáénak egy, a Heidelbergi Káté alapján összeállított áhítatos könyv megírásának az ötletét. A káté kiválóan foglalja össze a Szentírás tanítását, hiterősítő szerepet töltött be az évszázadok során. Bár többször megfogalmazódott, hogy egy újabb hitvallási irattal kellene felváltani, jobbat, korszerűbbet még senki nem tudott írni. A 366 áhítatot tartalmazó könyv ezért is épül a Heidelbergi Káté kérdéseire és válaszaira. A káté 129 kérdését és válaszát felosztani 366 napra nem volt egyszerű, ezt a feladatot március elejétől kezdődően egy kilenctagú bizottság végezte. Izgalmas és örömteli volt a közös munka, amelynek során Fekete Károly, Victor János, Csiha Kálmán és egy tizenhárom holland lelkipásztor által írt hasonló mű állt segítségükre. Az áhítatokat Jakab István esperes szerkesztette kötetbe, amelyet az egyházkerület Parókiális Könyvtári Bizottsága támogatott. A könyv megjelenését Magyarország kormánya által létrehozott Reformációi Emlékbizottság is segítette, a kötetet egyházkerületünk Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontja adta ki.

Frissen sült kenyér

Ez a könyv a Szentíráshoz és a kátéhoz hasonlóan azt szolgálja, hogy naponta vigasztalást, bátorítást és erőt kaphassunk. A napi áhítatok mellett a szerzők minden napra javasolnak egy hosszabb bibliai olvasmányt, valamint egy éneket a Magyar Református Énekeskönyvből, az áhítatok személyes hangvételű imádsággal zárulnak. Akik kíváncsiak a szerzőkre, azok a kötet végén található névjegyzék segítségével tudhatják meg. Az előszót Kató Béla püspök jegyzi, a fülszöveg Jakab István esperes tollából származik.

Veress László szerint a kötetet otthon, csendben vagy hangosan, magányosan vagy családban, közösségben is lehet olvasni, hogy hitünk erősítését szolgálja. Az igemagyarázatokat úgy kell olvasni, mint ahogy a friss kenyeret esszük. Forrón nem szabad egyszerre megenni az egészet, mert megfekszi a gyomrunkat. A kiadványt sem szabad egy-két hét alatt elolvasni, hanem az év minden napjára kell hagyni belőle. A lelkipásztor azt kívánta, legyen e kötet ötszáz éves reformátusságunk kiemelkedő alkotása, amely Isten dicsőségét szolgálja.

Frissen sült kenyér

Az egyházmegyei nap keretében mutatták be a Mezőbodoni Református Egyházközség kórusának felvételeit tartalmazó CD-t, valamint a Gordonka együttes Nézz fel című lemezét is, mindkét együttes koncerttel adott ízelítőt a felvételekből. Az eseménysorozat végül nőszövetségi közgyűléssel zárult.

 

Szöveg: Kiss Gábor

Fotó: Kiss Gábor, Benke János