Fiatalos hálaadás

“Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mikeás 6:8)

December 12-én Balavásáron gyűlt össze a Küküllői Református Egyházmegye ifjúsága a havonta megszervezett ifjúsági találkozóra. Idén a Tízparancsolat volt a téma. Évzáró ifjúsági istentiszteletnek is nevezhetjük ezt az alkalmat.

Földvári Tibor lelkipásztor házigazdaként köszöntötte az egybegyűlt fiatalokat, lelkészeket és a gyülekezeti tagokat. A tízedik parancsolatról „Ne kívánd” címmel tartott előadást Enyedi Csaba lelkésztanár. A zenét a Szászrégeni Mini Sófár biztosította.

A helybéli lelkipásztor örömmel szemlélte a zsúfolt templomot, különösen mert 120 fiatal is jelen volt a balavásári templomban.

Enyedi Csaba előadása a kívánságainkról szólt, hogy vannak jó és rossz kívánságok. Kihangsúlyozta, hogy ne kívánjuk egymás dolgait, sőt örüljünk, hogy másnak van valamije. Örüljünk másoknak, ne tekintsünk mindig mindenre rossz szemmel, mert lehet, hogy amit mi kívánunk, azt Isten okkal nem adja meg nekünk. De ugyanakkor ott van az a kívánság is, ami Istennek tetsző, mint például az úrvacsora, amivel a délutánt folytattuk.

Fiatalos hálaadás

Fiatalos úrvacsoraosztásnak lehettünk résztvevői. Miközben az egyházmegyénkben szolgáló lelkipásztorok osztották az úrvacsorát, a Mini Sófár a Kenyered és borod táplál engem című úrvacsorai éneket énekelte.

Az alkalmat Fölvári Tibor házigazda gondolatai zárták. A lelkipásztor kihangsúlyozta, hogy mennyire meghitt eseménynek lehettünk részesei, és hogy milyen csodálatos évet tudhatunk a hátunk mögött10 ifjúsági istentisztelettel, 10 különböző helyszínen, különleges témákkal, zenekarokkal és előadókkal. De mindenekelőtt az előadások üzenete a lényeg, hogy értsük meg Isten parancsolatait, és tartsuk be ezeket, mert tőlünk ezt kéri az Úr. Majd jelen cikk írója az ifjúsági elnökség nevében pedig az év eseményeiről számolt be, köszöntet mondott azoknak a lelkészeknek, akik az év során házigazdái voltak ezeknek az alkalmaknak, és minden egyes fiatalnak, aki alkalomról-alkalomra ott volt ezeken a találkozókon. Kihangsúlyozta, hogy a fiatalok hozzáállása a legfontosabb a lelkészek és az elnökség munkája mellett.

Az Erdélyi IKE által szervezett „Ajándékozz örömet” tevékenységben is részt vettek egyházmegyénk fiataljai. A szeretetvendégség után a sövényfalvi, havadi és vámosgálfalvi ifisek által összeállított csomagok a balavásári gyerekotthon gyerekeihez kerültek. Verssel és énekkel fogadtak minket a gyerekek, akiknek az arcukról öröm sugárzott. A székelyabodi és gyulakuti ifisek is csomagokat gyűjtöttek a rászoruló gyerekeknek, ők otthon osztották ki a csomagokat, és elmondásuk szerint “ilyenkor jön rá az ember, hogy mennyi felesleges dolgunk van, és mennyi mindent kívánunk, amire valójában semmi szükségünk nem lenne.”

Ez alkalommal is tapasztaltuk, hogy „Jónak lenni jó”. Láthattuk, hogy mennyire örültek a megajándékozottak a szimbolikus „kincseknek”, s hogy mi, a többiek, gyakran megfeledkezünk Istennek ennél sokkal nagyobb, legfontosabb ajándékáról, Jézusról.

Hazafelé menet arról beszélgettünk, hogy ezek az IKE találkozók nem voltak hiábavalók. Isten bennünket is megajándékozott egy közösséggel, az adakozás lehetőségével és örömével, és most már hálás, boldog lélekkel várhatjuk a legnagyobb ajándékot, a karácsony csodáját.

 

Réti Ingrid-Beáta,

az egyházmegyei ifjúsági szövetség alelnöke