Felvételit hirdet a Marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző

Július 1-én, hétfőn kezdődik a beiratkozás a Marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképzőbe és a Károli Gáspár Református Egyetem kihelyezett tagozatára. A tanító-óvodapedagógus szakon összesen 40 helyre (20 nappali és 20 csökkentett képzésidejű) várják a jelentkezőket. A kántor szakot nappali tagozaton a református, római katolikus, unitárius és evangélikus hallgatók közül bárki felveheti. A posztliceális rendszerű kántor szakra, 10 helyre jelentkezhetnek református, 5 helyre pedig unitárius felekezetű fiatalok. Az alkalmassági vizsgákra július 11-12-én kerül sor. Bővebb információ a tanintézet titkárságán: telelfonon: 0265-215278, vagy e-mailen: kantortanito@gmail.com, honlap: www.ktkf.ro.