Felvételi felhívás – Gecse Dániel Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium

Az Erdélyi Református Egyházkerület felvételt hirdet a 2015-ben alapított Gecse Dániel Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumba keresztyén diákok számára. Az első felvételi után üresen maradt helyek száma 49.

A Kollégium Marosvásárhelyen, a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ épületében található (Padurii – Erdő utca 7b). A helyekre kizárólag a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar vagy román tagozaton tanuló magyar anyanyelvű hallgatói, valamint a Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Főiskola diákjai pályázhatnak, a következő kritériumok szerint:

–        azok a MOGYE hallgatók, akik az elmúlt tanévben legalább 50 kreditpontot értek el

–        azok a Református Asszisztensképző Főiskolai diákok, akik összes vizsgájukat letették a 2014-2015-ös tanévben

–        a 2015-ben sikeres felvételit nyert elsőéves hallgatók

A jelentkezéshez az alábbi iratok szükségesek:

–        az www.bodpeter.ro honlapról letölthető, kitöltött és aláírt jelentkezési lap – (eredeti)

–        1 db igazolványkép

–        a legutóbbi 2 lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló okirat (amennyiben ez az egyetemen még nem elérhető, egy kreditpontokat igazoló irat) – (másolat)

–        a 2015-ben felvételizőknél az érettségi és a felvételi vizsga eredményét igazoló okirat – (másolat)

–        a felsőoktatási képzésben való részvételről szóló okirat (index) – (másolat)

–        1 oldalas kézzel írott önéletrajz – (eredeti)

–        személyazonossági igazolvány másolata

–       gyülekezeti vagy kollégiumi (református kollégiumot végzettek esetében) lelkipásztor  ajánlása – (eredeti)

A másolatokra kérjük ráírni a következőt: „az eredetivel megegyező másolat” + aláírás

Felvételi felhívás - Gecse Dániel Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium

Az iratokat dossziéban lefűzve, ajánlott levélben, vagy gyorsfutárral (nem személyesen) kérjük elküldeni a következő postacímre: Gecse Dániel Orvosi Szakkollégium, Tirgu Mures, Str. Mihai Eminescu, nr. 22., cod postal: 540331.

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 31. (a jelentkezéshez szükséges iratok beérkezésének dátuma)

Felvételi Bizottság megalakulása, a jelöltek első rangsorolása: 2015. szeptember 4.

A felvételi meghallgatás beosztásának e-mailben való kiküldése: 2015. szeptember 5.

Felvételi időpontja: 2015. szeptember 7., reggel 9 óra (a Felvételi Bizottság csak az általa alkalmasnak ítélt jelölteket hívja be meghallgatásra). Helyszín: Kálvin Otthon, Marosvásárhely, M. Eminescu u. 22.

A Felvételi Bizottság döntéséről minden jelentkezőt helyben, vagy e-mailban értesítünk 2015. szeptember 10-ig.

További információ a 0749-146125-ös telefonszámon, vagy a gecsekollegium@gmail.com e-mailcímen igényelhető.