Felvételi felhívás – Gecse Dániel Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium

Felvételi felhívás a 2015-2016-os tanévre

Az Erdélyi Református Egyházkerület felvételt hirdet a 2015-ben alapított Gecse Dániel Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumba keresztyén diákok számára. 

Felvételi felhívás - Gecse Dániel Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium

A Kollégium Marosvásárhelyen, a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ épületében található (Padurii – Erdő utca 7b.). Az 1, 2, 3 ill. 4 ágyas  szobákban 21 fiú és 66 lány nyerhet elhelyezést. A helyekre kizárólag a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar vagy román tagozaton tanuló magyar anyanyelvű hallgatói, valamint a Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Főiskola diákjai pályázhatnak, a következő kritériumok szerint:

–        azok a MOGYE hallgatók, akik az elmúlt tanévben legalább 50 kreditpontot értek el

–        azok a Református Asszisztensképző Főiskolai diákok, akik összes vizsgájukat letették a 2014-2015-ös tanévben

–        a 2015-ben sikeres felvételit nyert elsőéves hallgatók

A jelentkezéshez az alábbi iratok szükségesek:

–        az www.bodpeter.ro honlapról letölthető, kitöltött és aláírt jelentkezési lap – (eredeti)

–        1 db igazolványkép

–        a legutóbbi 2 lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló okirat (amennyiben ez az egyetemen még nem elérhető, egy kreditpontokat igazoló irat) – (másolat)

–        a 2015-ben felvételizőknél az érettségi és a felvételi vizsga eredményét igazoló okirat – (másolat)

(amennyiben az iratok beküldési határidejére a felvételi eredmények még nem elérhetőek, a kollégiumot augusztus 1-ig kell értesíteni a felvételi vizsga eredményéről. A felvételi beszélgetésre kötelező módon el kell hozni az egyetem által kiállított – vagy az egyetem honlapjáról letöltött, kinyomtatott – igazolást a felvételi eredményéről)

–        a felsőoktatási képzésben való részvételről szóló okirat (index) – (másolat)

–        1 oldalas kézzel írott önéletrajz – (eredeti)

–        személyazonossági igazolvány másolata

–       gyülekezeti vagy kollégiumi (református kollégiumot végzettek esetében) lelkipásztor  ajánlása – (eredeti)

A másolatokra kérjük ráírni a következőt: „az eredetivel megegyező másolat” + aláírás

Az iratokat dossziéban lefűzve, ajánlott levélben, vagy gyorsfutárral (nem személyesen) kérjük elküldeni a következő postacímre: Gecse Dániel Orvosi Szakkollégium, Tirgu Mures, Str. Mihai Eminescu, nr. 22., cod postal: 540331.

Jelentkezési határidő: 2015. július 31. (a jelentkezéshez szükséges iratok beérkezésének dátuma)

Felvételi Bizottság megalakulása, a jelöltek első rangsorolása: 2015. augusztus 1.

A felvételi meghallgatás beosztásának e-mailben való kiküldése: 2015. augusztus 3.

Felvételi időpontja: 2015. augusztus 10., reggel 9 óra (a Felvételi Bizottság csak az általa alkalmasnak ítélt jelölteket hívja be meghallgatásra). Helyszín: Kálvin Otthon, Marosvásárhely, M. Eminescu u. 22.

A Felvételi Bizottság döntéséről minden jelentkezőt e-mailban értesítünk 2015. augusztus 12-ig.

További információ a 0749-146125-ös telefonszámon, vagy a gecsekollegium@gmail.com e-mailcímen igényelhető.