Felvételi felhívás – Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium

Felvételi felhívás a 2016-2017-es tanévre

Az Erdélyi Református Egyházkerület – Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium Kura­tó­ri­u­ma felvételt hirdet keresztyén diákok számára az APAFI MIHÁLY REFORMÁTUS EGYETEMI KOLLÉGIUMBA.

Kolozsváron a belvárosban, csendes környezetben lévő épületében, 90 diák nyerhet elhelyezést kényelmes apartmanszerűen kialakított két, három, ill. négy ágyas szobákban.

A kollégium a jó tanulmányi eredménnyel, egyetemi vagy főiskolai képzésben résztvevő hallgatók keresztyéni szellemiségű közismereti képzéséhez kíván hozzájárulni. A kollégiumi bentlakás kö­ve­telmények, feladatok teljesítésével jár, melyek célja, hogy a hallgatók szervezett programok keretében hitbéli és közismereti tudásukat gyarapítsák.


Kollégiumi tagságra pályázhatnak:

– a felsőoktatási képzésben részesülő egyetemi vagy főiskolai keresztény hallgatók, akik az elmúlt tan­év­ben legalább 50 kreditet teljesítettek;

– a 2016-ban érettségizett és sikeres felvételit nyert elsőéves hallgatók;

– a sikeres magiszteri vizsgát tett hallgatók.

A felvételi jelentkezéshez az alábbiak szükségesek:

– a kollégium honlapjáról www.apafi.ro letölthető, kitöltött és aláírt jelentkezési lap;

– 1 db. igazolványkép;

– a legutóbbi 2 lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló okirat másolata;

– a 2016-ban érettségizetteknél az érettségi és a felvételi eredménye

Magára a felvételi beszélgetésre kötelező módon el kell hozni az egyetem által kiállított igazolást a felvételi eredményéről, vagy az egyetem honlapjáról kinyomtatott eredményeket. A sikeres felvételi bizonyítékát a meghallgatás nap­ján feltétlenül le kell adni.

– a felsőoktatási képzésben való részvételről szóló okirat (index) másolata;

– magiszterek esetén egyetemi oklevelük másolata, a magiszteri is­ko­lá­ba való felvételük igazolása, szakdolgozatuk, valamint témájuk rövid ismertetése;

– 1 oldalas kézzel írott önéletrajz;

– személyazonossági igazolvány másolata

– gyülekezeti lelkész (vagy Református Kollégiumot végzettek számára kollégiumi lelkész) aján­lás­a;

Az iratokat (pl. érettségi bizonyítvány) nem eredetiben kérjük, viszont minden fénymásolatra kérjük ráírni: “A másolat hitelességét igazolom” + aláírás.

A felsorolt dokumentumokat, iratgyűjtőben lefűzve, ajánlott levélben vagy gyorsfutárral (nem személyesen!!!) kérjük címünkre – Colegiul Univ. Reformat Apafi Mihály, 400124 Cluj Napoca, Piata Avram Iancu 14 – elküldeni.

A jelentkezés beérkezési határideje: 2016. július 22.

Felvételi Bizottság megalakulása és a jelöltek első rangsorolása: 2016. július 25.

A felvételi meghallgatással kapcsolatos időbeosztások e-mailban való kiközlése: 2016. július 25.

Felvételi meghallgatás ideje: 2016. július 27.  (Figyelem, a Felvételi Bizottság csak az általa alkalmasnak ítélt jelölteket hívja be meghallgatásra!)

A Felvételi Bizottság döntéséről minden jelentkezőt e-mailben értesítünk, 2016. aug. 5.-ig.

 

További információk a 0735 – 40 20 01-es telefonszámon, munkanapokon 09-15 óra között, vagy az apafifelveteli@gmail.com címen igényelhetők.


Visszairatkozáshoz letölthető dokumentum: http://bit.ly/1OeBoQv
Jelentkezéshez letölthető dokumentum: http://bit.ly/28nACrh