Felújított orgonát szenteltek Bethlenben

Új hangon szólalt meg a bethleni gyülekezet orgonája 2023. április 16-án. A hálaadó istentiszteleten felszentelt orgonát Magyarország Kormányának adományából restaurálták. 

Kató Béla püspök a Zsolt 137:1-6, illetve a Zsolt 57:8 versei alapján hirdette Isten igéjét. A felolvasott igék két különböző választ adnak arra a helyzetre, hogy képes-e énekelni az ember akkor, amikor fogságban, idegen földön van? Az egyik zsoltáríró szerint ilyenkor nincs helye az éneknek, a másik azonban arra buzdít, hogy a leglehetetlenebb helyzetben is énekkel dicsérjük Istent. Ez a Föld ugyanis az Övé, így akárhol is legyünk, mindig otthon vagyunk. A gyülekezet új orgonája is énekre ösztökél, a hangszer kifejezi a közösséget, mindenki hangját megszólaltatja. Segít rádöbbenni arra, hogy Isten dicsőítésére egész életünkben szükségünk van, ne hallgasson el tehát az Istent magasztaló ének semmilyen körülmény között – hangsúlyozta a püspök. 

📸 Kiss Gábor

 

Miután Gergely Arnold bethleni származású zenetanár megszólaltatta az orgonát, Bányai Csaba dési esperes a Zsolt 96:1-3 verseivel köszöntötte az ünneplő gyülekezet tagjait. Kiemelte, hogy az ének az Istendicsőítés egyik formája, a reformátorok pedig egykor mindent megtettek azért, hogy ez központi szerepet kapjon a liturgiában. Az énekben benne vannak a keresetlen szavaink is, azok, amelyekkel bármikor szólhatunk az Úrhoz. 

📸 Kiss Gábor

Simon Előd konzul beszédében hálát adott azért, hogy a népfogyatkozás, a nehézségek ellenére is lehetőség és igény volt arra, hogy a gyülekezet orgonáját felújítsák. Ez az orgona a templom ékköve, amelynek hangja ünnepélyességet, magasztosságot áraszt a nép felé. Mindenkit arra buzdított, hogy tartson ki a magyarsága és keresztyén hite mellett, a bethleni református gyülekezet pedig mindig a közösség lelki temploma maradjon. 

📸 Kiss Gábor

Nicolae Moldovan, Bethlen polgármestere beszédében hangsúlyozta, hogy minden bethleni közösség egyformán fontos a város számára. Décsei Attila besztercei alprefektus köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek az orgona felújításában. Köszönetet mondott ugyanakkor a gyülekezet tagjainak, akik a jelen kincseit őrzik, hogy azt továbbadhassák a következő generációnak. Isten segítségét kérte arra, hogy az orgona szava soha el ne némuljon, hogy mindig általa dicsérhessék az Urat. 

📸 Kiss Gábor

A hálaadó istentisztelet végén Szakács János bethleni lelkipásztor röviden ismertette az orgonajavítás folyamatát. Mint elmondta, ez a gyülekezet második orgonája, amelyet Wilhelm Hörbiger nagyszebeni származású orgonaépítő készített 1877-ben, Isten dicsőítésére pedig özvegy özv. Gr. Bethlen Pálné ajánlotta fel.

📸 Kiss Gábor

2004-ben Albert József orgonaépítő felmérte az orgona állapotát, de a 2005-ös templomfelújítás miatt nem kerülhetett sor ennek restaurálására is. 2018-ban a magyar kormány támogatásával kerülhetett sor az orgona felújítására.