Felhívás testvérgyülekezeti kapcsolatok létesítésére

Körlevél

 

A Magyar Református Egyház gyülekezeteihez és intézményeihez

 

Testvéreink a Krisztusban,

 

A Reformáció közelgő 500 éves évfordulója, mindannyiunkat önvizsgálatra, ugyanakkor hálaadásra ösztönöz. Hisszük, félévezredes protestáns történetünk Isten kegyelmének csodálatos ajándéka. Éppen ezért, az „Ajándékozó” iránti hálából, arra kérjük egyházunk gyülekezeteinek és intézményeinek elöljáróit, hogy az ünnepi év alkalmából – magyar és református egységünk kifejezése gyanánt is – törekedjenek Kárpát-medence szerte gyülekezeti, illetve intézményi testvéri kapcsolatokat létesíteni.  

Testvéreink vegyék fontolóra kérésünket, majd a közelgő Szentháromság vasárnapi kolozsvári együttlét alkalmából, május 22-én az ünnepi Istentiszteletet követően hivatalosan is köttessék meg a testvéri kapcsolat, a megjelent közösség előtti ünnepélyes kihirdetés által.

Következésképpen a gyülekezetek és intézmények elöljárói szíveskedjenek jelezni szándékukat e-mailben, legkésőbb május 8-ig  a testver@reformacio.ma címen. A szándéknyilatkozatban feltüntetendő az Egyházkerület/Egyházmegye/Gyülekezet vagy Intézmény neve és címe, valamint a gyülekezet lélekszáma és a kapcsolattartó elérhetősége.

A jelentkezést követően hozzáférést biztosítunk ahhoz az adatbázishoz, amelyből kiválasztható egy alkalmas gyülekezet vagy intézmény.

A testvéri kapcsolatot szentesítő dokumentum ünnepélyes keretek közt aláírható május 22-én, a Református Egység Napján, vagy bármilyen más helyszínen, a partnerek igényének megfelelően. 

 

 

Atyafiságos tisztelettel

 

Kató Béla, püspök

Erdélyi Református Egyházkerület

 

Kolozsvár, 2016. április 6

 

körlevél innen letölthető