Felhívás lelkésztovábbképzés szervezésére

Az Országos Lelkésztovábbképző Testület (OLTT), előkészítve a 2019-es évvel induló, immár második továbbképzési ciklust, felhívással fordul mindazokhoz, akik a jövő évben lelkésztovábbképző tanfolyamot szeretnének szervezni.

Ha a Szabályrendelet 5. par. 1. pontja szerint jogosultságod van lelkésztovábbképzés szervezésére, és van programjavaslatod, 2018. december 6-ig akkreditálás céljából benyújthatod azt a gallsandor@gmail.com e-mail címre.

Az akkreditációs iratcsomónak tartalmaznia kell: (a) a programjavaslatra vonatkozó kérést (a csatolmányban található űrlap szerint), (b) a tanfolyam tematikus leírását (legtöbb 1-1 ½  oldal), (c) a napi órabeosztását és (d) költségtervezetét.

Az első ciklus tapasztalatait összegezve, az OLTT két továbbképzési modellt kíván a 2019-es évben próba jelleggel alkalmazni. A programjavaslatokat e két modell egyike szerint kérjük felépíteni.

16 kontaktórás képzés. A program három napban, első nap déltől harmadik nap délig tartó, nyolc, egyenként másfél órás előadásból (16 kontaktórás előadássorozatból) áll. Képlet szerint: 2/4/2, egyenként másfél órás előadás (az első nap du. 2 előadás, második nap de. és du. 2-2, és harmadik nap de. 2 előadás). A képzés értékelése 16 kreditpont.

28 kontaktórás képzés. A program öt napban, első nap déltől ötödik nap délig (hétfőtől péntekig) tartó, tizennégy, egyenként másfél órás előadásból (28 kontaktórás előadássorozatból) áll. Képlet szerint: 2/3/4/3/2, egyenként másfél órás előadás (az első nap du. 2 előadás, második nap de. 2 és du. 1 előadás, harmadik nap de. és du. 2-2 előadás, negyedik nap de. 2 és du 1 előadás, ötödik nap de. 2 előadás). A képzés értékelése 28 kreditpont.

A csoportok meghirdetett létszáma legkevesebb 12, legtöbb 40 lehet.

Az első ciklus kínálati egyoldalúságának kivédése céljából bátorítjuk a rendszeres teológia, a bibliai tárgyak, illetve egyháztörténelem szakterületét átfogó programtervezetek benyújtását.

A Romániai Református Egyház Zsinata 2013-ban az 5/2013. sz. határozatában jóváhagyta a lelkésztovábbképzés szabályrendeletét. A szabályzat szerinti 5 éves ciklusokként minden lelkipásztornak legkevesebb 50 kreditpontot kell összegyűjtenie. Minden továbbképzési ciklusban részt kell vennie legalább egy 16 vagy 28 kreditpontos továbbképzésen, részt kell vennie az egyházmegyei lelkészértekezleti munkában, ahol akkreditált lelkészértekezleti előadásokon való részvétellel alkalmanként 2 kreditpontot szerezhet, és a fennmaradó pontokat további továbbképzéseken való részvétellel vagy tudományos munkával szerezheti meg.

További információ Gáll Sándor OLTT titkártól a 0731-344.207 telefonszámon vagy a gallsandor@gmail.com e-mail címen igényelhető.

 

Kolozsvár–Nagyvárad, 2018. október 23.

 

Szegedi László sk.                                                                          Gál Sándor sk.

OLTT elnök                                                                                  OLTT alelnök

Felhivas lelkesztovabbkepzes szervezesere_2018.docx 

Keres_urlap_2018.docx

Koltsegvetes_sablon_2018.docx