Felhívás lelkésztovábbképzés szervezésére

Kedves Szolgatársunk!

 

Az Országos Lelkésztovábbképző Testület (OLTT) felhívással fordul mindazokhoz, akik a 2018-as évben hozzá kívánnak járulni a lelkésztovábbképzés szervezéséhez.

Ha a vonatkozó szabályzat szerint jogosultságod van erre a munkára (lásd a Szabályrendelet 5. par. 1. pontját) és van programjavaslatod, 2017. december 6-ig nyújtsd be azt akkreditálás céljából. A javaslatokat elektronikus formában a gallsandor@gmail.com e-mail címre, postai úton a területileg illetékes Egyházkerület Közigazgatási Ügyosztályára kell eljuttatni.

 

Az akkreditációs iratcsomónak tartalmaznia kell:

–       a programjavaslatra vonatkozó kérést 

–       a tanfolyam tematikus leírását (legfeljebb1 oldal),

–       a napi órabeosztását és

–       költségtervezetét.

 

A Romániai Református Egyház Zsinata 2013-ban az 5/2013. sz. határozatában jóváhagyta a lelkésztovábbképzés szabályrendeletét. Ez kimondja, hogy 2014. január 1-jével megkezdődik az első 5 éves továbbképzési ciklus és minden lelkipásztornak ebben az időszakban legkevesebb 50 kreditpontot kell összegyűjtenie. A kitűzött ciklusban 20 kreditpont nyerhető egyházmegyei lelkészértekezletek keretében megszervezett, akkreditált előadásokon való részvétel által, illetve egyéni tudományos munkával. A fennmaradó 30 kreditpontot többnapos továbbképzéseken kell megszerezni.

A Szabályrendelet elérhető az Erdélyi Református Egyházkerület honlapján.

http://www.reformatus.ro/admin/data/file/20131223/lelkesztovabbkepzes_szabalyrendelet.pdf

 

További információ az OLTT titkárságán a 0731-344.207 telefonszámon, illetve a gallsandor@gmail.com igényelhető.

 

Életedre és szolgálatodra Isten gazdag áldását kérjük.

 

Kolozsvár-Nagyvárad, 2017. október 30.

 

 

Szegedi László sk.                                             

OLTT elnök     

 

Gál Sándor sk.

OLTT alelnök