Felhívás lelkésztovábbképzés szervezésére

FELHÍVÁS

lelkésztovábbképzés szervezésére

 

 

Kedves Szolgatársunk!

 

Az Országos Lelkésztovábbképző Testület (OLTT) felhívással fordul mindazokhoz, akik a 2017-es évben hozzá kívánnak járulni a lelkésztovábbképzés szervezéséhez.

Ha a vonatkozó szabályzat szerint jogosultságod van erre a munkára (lásd a Szabályrendelet 5. par. 1. pontját) és van programjavaslatod, 2016. december 9-ig nyújtsd be azt akkreditálás céljából. A javaslatokat elektronikus formában a gallsandor@gmail.com e-mail címre, postai úton a területileg illetékes Egyházkerület Közigazgatási Ügyosztályára kell eljuttatni.

Az akkreditációs iratcsomónak tartalmaznia kell:

–       a programjavaslatra vonatkozó kérést (a csatolmányban található űrlap szerint)

–       a tanfolyam tematikus leírását (legfeljebb ½ oldal),

–       a napi órabeosztását és

–       költségtervezetét.

 

A Romániai Református Egyház Zsinata 2013-ban az 5/2013. sz. határozatában jóváhagyta a lelkésztovábbképzés szabályrendeletét. Ez kimondja, hogy 2014. január 1-jével megkezdődik az első 5 éves továbbképzési ciklus és minden lelkipásztornak ebben az időszakban legkevesebb 50 kreditpontot kell összegyűjtenie. A kitűzött ciklusban 20 kreditpont nyerhető egyházmegyei lelkészértekezletek keretében megszervezett, akkreditált előadásokon való részvétel által, illetve egyéni tudományos munkával. A fennmaradó 30 kreditpontot többnapos továbbképzéseken kell megszerezni.

A Szabályrendelet elérhető az Erdélyi Református Egyházkerület honlapján.

http://www.reformatus.ro/admin/data/file/20131223/lelkesztovabbkepzes_szabalyrendelet.pdf

 

További információ az OLTT titkárságán a 0731-344.207 telefonszámon, illetve a gallsandor@gmail.com igényelhető.

 

Életedre és szolgálatodra Isten gazdag áldását kérjük.

 

Kolozsvár-Nagyvárad, 2016. október 28.

 

 

Szegedi László sk.                                             Gál Sándor sk.

OLTT elnök                                                      OLTT alelnök

 

Letölthető fájlok:

Gyakorlati tudnivalók

Kérés ű‹rlap

Költségvetés sablon 2016