Felhívás adománygyűjtésre

Felhívás Magyar Testvéreinkhez

 

Mi, a Bethlen Gábor Emlékév fővédnökei: Kató Béla erdélyi református püspök, Böjthe Csaba OFM atya és Lezsák Sándor, aFelhívás adománygyűjtésreMagyar Országgyűlés alelnöke, a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriumának javaslatára elhatároztuk, hogy Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választása négyszázadik évfordulóján közadakozásból, és pályázati támogatásból egészalakos bronzszobrot állítunk fejedelemmé választása napján és helyszínén: 2013. október 23-án, Kolozsváron.

A fejedelem szobrának fölállítását intéző Szoborbizottság 2013. június 11-én, Kolozsváron tartott alakuló ülésén gondos mérlegelés után, arra a megállapodásra jutott, hogy a szobor legméltóbb helyszíne a kolozsvári Alsóvárosi Református (Kétágú) Templom bejárati kertrésze. 

A fölállítandó szobor, Péterfy László Székelyföldről származó szobrászművész alkotása.

A kőtalapzaton álló, 2, 20 méter magas alkotás, a Nagy Fejedelem első egészalakos szobra lesz Erdélyben.

Kedves Atyámfiai!

Szeretnénk elérni, hogy a Nagy Fejedelem közadakozásból állított emlékjele Erdély múltján és jelenén túlmutasson; öröksége, emberi példája, jövőt építő tettekre sarkalljon bennünket, utódainkat. 

 

Ezért:

Kérünk benneteket, hogy közösségi, vagy egyéni adományaitokkal járuljatok hozzá, tegyétek lehetővé, hogy e történelmi jelentőségű szoborállítás Bethlen Gábor fejedelemmé választása napján, 2013. okt. 23-án, Kolozsváron megvalósulhasson.

A pénzadományokat Romániában az Erdélyi Református Egyházkerület gyűjti össze, a BCR Banknál vezetett RO43 RNCB 0106 0266 0457 0512 számlaszámon. Az átutalóra kérjük bevezetni a „BG szoboralap” megjegyzést. A támogatók nevét megörökítjük a „Kolozsvári Bethlen Gábor szobor Aranykönyve” című kiadványban.

Kérjük, kísérjétek figyelemmel a Bethlen Gábor Emlékév 2013 című honlapot (elérhető a www.bethlenalapitvany.com –ról). E honlapon hírt kapnak és adhatnak a szoborállítás helyzetéről, és az Emlékév további programjairól is.

Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Rom.8.31.)                    

 

Kolozsvár, 2013. július 25.                             

 

Kató  Béla (sk)                                Böjte Csaba OFM (sk)                       Lezsák Sándor (sk)