Felhívás

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteihez!

 

„Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza.”

Zsolt 25,12

 

A vasárnap sorra kerülő parlamenti választások küszöbén szeretettel emlékeztetjük az Erdélyi Református Egyházkerület lelkipásztorait, presbitereit és gyülekezeteinek hívő népét, hogy a szavazati jog drága áron megszerzett kiváltságunk, annak gyakorlása pedig, becsületbeli kötelességünk. A reformáció 500 éves jubileumára készülve különösen fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy megújulás csak akkor lehetséges, ha merjük hallatni és felemelni hangunkat. Így egyházunkhoz és népünkhöz való felelősségteljes tartozásunkat is kifejezésre juttathatjuk. Kálvin János reformátorunk tanai nem lettek volna teljesek, ha nem mer, és akar beleszólni a társadalom szervezésébe, ha nem szabályozza azt az evangélium mentén: hiszen hitünk, egyházunk élete is akkor lehet teljes, ha társadalmi képviseletünkön keresztül is meg tudjuk védeni.

Kálvin mindig egy társadalmi szövetség, együttműködés kialakítására törekedett: templom és városháza, egyház és közélet, hit és politika között. Véleménye szerint az egyháznak nem szabad visszahúzódnia a templom falai közé, hanem ki kell lépnie a történelem színpadára, ami Isten dicsőségének színtere, s ott az emberi közösség összetartó erejét és fundamentumát kell alkotnia. Öntudatos, mérlegelésre és döntésre képes, felelősséget hordozó polgár volt az eszménye, ennek érdekében első helyre tette az anyanyelvi nevelést és az iskolázást. Nekünk sem kell most mást akarnunk.

Magyar közösségünk tekintetében kétszer olyan fontos, hogy súlyunk legyen azok között, akik nem a mi megmaradásunkat tekintik prioritásnak. A keresztyén ember soha sem lehet közömbös a közösség sorsának alakulásával szemben. Babits Mihály megrázóan kritikus szavai ma is igazak, de újra és újra el kell ismételnünk: „Jellemző, hogy a magyar tragikus hősök bűne legtöbbször nem a cselekedet, hanem a mulasztás”. Sorsdöntő, nehéz esztendők következnek idehaza nálunk ezért érdemes gyakran elismételni ezt a babitsi gondolatot.

Mindezekért kérünk, ezt a felhívást fogadjátok jólélekkel, és döntésetekben ne feledkezzetek el róla.

 

Az Erdélyi Református Egyházkerület elnöksége

Kató Béla püspök

Dr. Dézsi Zoltán főgondnok