Felelősek vagyunk egyházunkért!

Kálvin-heti presbiter nap Pákéban

Csütörtökön a gyülekezetek előljárói gyűltek össze Pákéban, a Kálvin-hét keretében tartott presbiter- napon. A több gyülekezetből érkező, mintegy százhatvanhét presbiter a délelőtt 10 órától kezdődő istentiszteleten nt. Incze Zsolt, a Sepsi Egyházmegye esperese, a Sepsiszentgyörgy-Szemerja gyülekezetének lelkipásztora hirdette az igét, az egyházat és hívőket érintő felelősségre irányítva a figyelmet. A földi javaknál drágább és fontosabb értékeket kell megőriznünk – fogalmazott.

Felelősek vagyunk egyházunkért!

Istentisztelet után a Pákéi Férfi Dalkör kis létszámú, de annál lelkesebb tagjai két kórusművel köszöntötték a jelenlevőket, majd Izsán Antal helybéli lelkipásztor üdvözölte a résztvevőket. Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese és Németh Csaba főgondnok az egyházmegye elnöksége nevében szólt, majd ezt követően Dr. Adorjáni Zoltán teológiai tanár, a pákéi gyülekezet egykori lelkipásztorának előadása következett, Az egyház. Aktuális gondolatok a II. Helvét hitvallás és a János evangéliuma 4. fejezetealapján, kiemelve a személyes hitvallástétel mindenkori fontosságát. „A mai világban a széthúzás luxus”- mondta. Szünet után az előadó készségesen állt a kérdezők rendelkezésére. Beszélgetés után bőséges ebéd következett, majd a lelki-szellemi kincsekkel meggazdagodott elöljárók hazatértek.

B.E.