Évzáró gyűlést tartott a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye Nőszövetségeinek elnöksége

Szombaton, november 29-én, Páván került sor a barátságos, meleg hangulatú év végi gyűlésre, melyet Nt. Balogh Zoltán, a Kézdi- Orbai Református Egyházmegye esperese nyitott meg, Isten Igéjének üzenetét – advent, Dávid fiának, vagy Dávid Urának várása – tolmácsolva a jelenlevőknek, Lukács evangéliuma 20. részének 40-44-ik verséből. Beke Boróka lelkipásztor csapatösszerázója mindenkit megmozgatott, beszélgetésre, ismerkedésre buzdított. Bardócz Tímea az ikafalvi tiszteletes asszony, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöknője beszámolt az elmúlt év rendezvényeiről, az anyagi helyzetről. Megköszönte az egyházmegye keretén belül működő kézdivásárhelyi, kisborosnyói, szörcsei, alsócsernátoni, pávai nőszövetségnek, hogy az elmúlt év nőszövetségi rendezvényeit felvállalták és segítették. Ezt követően a 2016-os év tervei kerültek megbeszélésre, a nőszövetségi elnöknők jelezték, hogy melyik rendezvény megszervezésében tudnak segíteni.

Évzáró gyűlést tartott a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye Nőszövetségeinek elnöksége

Az elnöknő hangsúlyozta, hogy a legfontosabb cél a jól képzett munkatársak bevonása a nőszövetségi tevékenységekbe. Az Egyházkerület Nőszövetsége által szervezett munkatársképző szakszerű segítséget nyújt a felkészülésben. A megbeszélést követően sor került a már hagyománnyá vált adventi imádságos naptár kiosztása, mely az egyházmegye nőszövetségeit különböző napokon gyűjti össze gyülekezetükben egy csendes, imádságban együtt töltött este erejéig. A záró áhítatot a helybéli, pávai lelkipásztor, Pop Levente tartotta, aki elmondta, hogy „az Úrban való öröm, kisugárzó és pozitív értelemben is fertőző lehet…azért mert valaki szüntelenül mosolyog, nem azt jelenti, hogy nincsenek gondjai. Az ő szívében is meghúzódik a fájdalom, de nem engedi, hogy eluralkodjon életén”. Legyen ilyen a mi adventünk is! A házigazdák jóvoltából a kellemes , meleg helyiségen kívül a szívből jövő fogadtatás és a szeretetvendégség jóleső érzéssel töltötte el a résztvevőket. Isten áldása életükön! 

 

Gáspár Erika