Észak-Írországban tanácskoztak az európai reformátusok

Belfastban ülésezett a Református Egyházak Világközösségének (REV) európai regionális bizottsága 2015. február 19–20-án. A mintegy negyven résztvevő 27 tagegyházat és európai társszervezetet képviselt az európai reformátusság évi rendes közgyűlésén. A Romániai Magyar Református Egyházat Antal János királyhágómelléki, illetve Ballai Zoltán erdélyi előadótanácsosok képviselték. A világszerte több mint 80 millió református legmagasabb szintű nemzetközi testületének elnöksége részéről Chris Ferguson főtitkár üdvözölte a tanácskozás résztvevőit.

Észak-Írországban tanácskoztak az európai reformátusok

Az ülés központi témája a nacionalizmus volt, a nyugat- és kelet-európai küldöttek a kontinensünkön újjáéledő nemzeti érzés pozitív és negatív vetületeit, valamint az egyházak kapcsolatos szerepét vizsgálták. A helyszínválasztás ugyanakkor a Michael Barry moderátor vezette Ír Presbiteriánus Egyházzal való szolidaritást is jelképezte, amennyiben a „testvérháborús konfliktus” utáni északír társadalom szociális térképe számos új kihívást jelent testvéregyházunk megbékéltetési szolgálatban. A szolidaritás egyebekben is nagy hangsúlyt kapott a tanácskozáson: Jan-Gerd Heetderks európai területi elnök jelentésében kiemelt helyen szerepelt a kisebbségben élő tagegyházakkal vállalt sorsközösség.

A nyugat-európai egyházak által sokáig tabuként kezelt, és – teológiai alapon – eleve elutasított nemzeti identitás és nacionalizmus kérdésének felvetése azt a célt szolgálta, az eltérő tapasztalatokból megfogalmazott, nyugat- illetve kelet-európai álláspontok közeledhessenek egymáshoz. A meghívott főelőadó, Doug Gay skót lelkész, történész-politológus amellett érvelt, hogy a nacionalizmus jelenségével szembe kell nézni, akkor is, ha a keresztyén identitás eleve nemzetek feletti és univerzális. Antal János és Ballai Zoltán a román állam-nacionalizmus természetének bemutatásával árnyalták a képet, és a többségi-kisebbségi nacionalizmus aránytalanságairól szólva megköszönték a Világközösség támogatását az elkobzott egyházi ingatlanok visszaszerzéséért folytatott küzdelemben, külön méltatva a református világszervezet kiállását a visszaállamosított Székely Mikó Református Kollégium ügyében.