Erőtlenségben az erő

Foglalkozást szerveztek a fogyatékkal élő nőknek és fogyatékos gyermeket nevelő édesanyáknak

 

„Értékes vagy, kapcsolódj be!” – címmel fogyatékkal élőknek szervezett kazettafestésre került sor szeptember 18-19én, az alsócsernátoni Haszmann Pál Múzeumban. A rendezvényt az Kézdi-Orbai Református Egyházmegye Nőszövetségének képviseletében Bardócz Tímea álmodta meg és váltotta valóra pályázati felhívásra válaszolva, a Kézdi –Orbai Református Egyházmegye közvetítésével és a svájci HEKS, az osztrák Diakonia Austria és a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány (Írisz ház) támogatásával.A szervezésben nagy segítséget nyújtott az Alsócsernátoni Nőszövetség és a Haszmann Pál Múzeum képviseletében Haszmann Gabriella.

Erőtlenségben az erő

Az első nap fogyatékkal élő nők ismerkedhettek meg a kazettafestés titkaival és szépsgével, második nap fogyatékos gyermeket nevelő anyák vehettek részt a foglalkozásokon.

Pénteken 14 órától a kellemes, autentikus környezetbe érkezőket meleg fogadtatás, barátságos mosoly várta. Regisztráció után Bardócz Tímea nőszövetségi elnök köszöntötte a jelenlevőket, utána Gáspár Erika szörcsei lelkész tartott áhitatot, az Isten szerinti tökéletességről beszélve, mely sok esetben nem egyezik a mindennapi, világi ember által elképzelt tökéletesség-fogalommal. Isten szerint az a tökéletes, akinek a lelkében ott van a krisztusi, mindenre elégséges erő. Áhitat után a helybéli lelkész, Takács Lajos köszöntötte a jelenlevőket, Isten Igéjének bátorító szavait tolmácsolva, majd Balogh Izabella bizonyságtétele után Haszmann Gabriella vezetésével elkezdődött a kazettafestés elméleti és gyakorlati része is. A jelenlevők amellett, hogy lelkileg feltöltődtek és kikapcsolódtak, megismerkedtek egy érdekes és lebilincselő kézműves foglalkozással, megbeszélhették mindennapi gondjaikat, kérdéseiket is. Kis közösség alakult ki, melynek tagjai közül néhányan tartani fogják a kapcsolatot egymással.

Erőtlenségben az erő

A vidám társaságot szünetben finom estebéd várta, majd a foglalkozás végén rövid áhitattal zárták a napot, megköszönve az Istentől felajánlott lehetőségeket és apró ajándékokat, melyeket az tud értékelni igazán, aki a legapróbb dolgoknak is örvendeni tud

Másnap a fogyatékos gyermeket nevelő édesanyák és gyermekeik tisztelték meg jelenlétükkel a rendezvényt, melyen Orbán Judit lelkésznő volt a lelki vezető, szívből jövő szavaival “tágas térre” vitte a jelenlevőket, példázva azt, hogy a korlátok, a bezártság béklyói ellenére Isten megadja azt a lelki , szellemi szabadságot és örömöt a Benne bízóknak, mely óriási energiaforrás és feltöltő erő lehet a mindennapokban. Aczél Dóra bizonyságtétele szívszorító őszinteséggel és lélekemelő belső örömmel és reménnyel töltötte el a hallgatóságot, rádöbbentve arra, hogy az ép, egészséges ember tele van panasszal és elégedetlenséggel, míg az, akinek nap mint nap szembe kellett néznie a halálfélelemmel, gyógyíthatatlannak mondott betegséggel, korházi bezártsággal, az tud szárnyalni, mosolyogni, bízni és szívből örvendeni. Tovább fokozta a személyessé és családiassá változó hangulatot a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese, Nt. Balogh Zoltán beszéde, aki lélekbenyúló őszinteséggel, a Szentírás és saját szavaival beszélt arról a megmagyarázhatatlan erőről, amit Isten a Tőle segítséget kérőknek ad a nehéz percekben. Takács Lajos lelkipásztor közvetlen hangú köszöntése és bátorító, egyben elismerő szavai után  Haszmann Gabriella vette át a szót. A kézműves foglalkozás alatt olyan beszélgetés alakult ki, melyben megoldásokat kerestek a fogyatékkal élők és hozzátartozóik életének megkönnyítésére, a mindennapi küzdelemben való konkrét segítség lehetőségeire. A szünetben a (Bujdosó) vendéglő által biztosított finom ebéd mellé meglepetés desszert is járt. Orbán Judit lelkésznő a 3. zsoltár üzenetével zárta a napot.

Erőtlenségben az erő

Ez az alkalom egy olyan lehetőség volt, ami elindít egy folyamatot, mert nem csupán egy kézműves foglalkozásról szólt, hanem közösségépítésről, lelki feltöltődésről, barátságok szövődéséről , lehetőségekről, no meg a reményről és hitről, ami nélkül az emberfelettit megharcolni nem lehet.

 

G.E. (Székely Hírmondó)