Hét fiatal tett fogadalmat az EREK lelkészszentelő közgyűlésén

Hét ifjú tett lelkipásztori fogadalmat az Erdélyi Református Egyházkerület lelkészszentelő közgyűlésén csütörtökön, június 30-án a gernyeszegi református templomban. A közgyűlés formája három év után újra visszatért a megszokotthoz: első nap lelkészszentelés, második nap a jelentések, ügyek megtárgyalása és választások történnek.

A gernyeszegi református templom adott otthont az idei lelkészszentelésnek. 📸 Kiss Gábor

Gernyeszegen tartotta éves közgyűlésének első napi programját az Erdélyi Református Egyházkerület. A hagyományokhoz híven egyetlen napirendi pontként a lelkészszentelés állt a középpontban: fogadalomtétel és áldás után hét fiatal vált önálló lelkipásztorrá.

A fiatal lelkipásztorok felszentelése a közgyűlés első napjának egyetlen napirendi pontja volt. 📸 Kiss Gábor

A közgyűlést Tőkés Zsolt egyházkerületi főgondnok nyitotta meg. Köszöntőjében a világ erkölcsi értékrendjének jelentős hanyatlására, az alapvető emberi értékek sérülésére hívta fel a figyelmet. Bár Erdély még nem tart a nyugati társadalom szintjén, a magyar és református közösség fogyatkozása komoly veszélyt jelent. Így a felszentelendő lelkipásztorokra közösség- és lélekmentő feladatok várnak az anyanyelvi oktatás, magyar kultúra megőrzése és a végvárakat jelentő szórvány megvédése terén. A főgondnok azt kívánta, legyen példaértékű a fiatalok számára a történelem sorskérdéseit megoldó elődök hite, kitartása.

Az eseményen Kató Béla püspök hirdette az igét. 📸 Kiss Gábor

Az ünnepi alkalmon Kató Béla püspök a Jn 18,16–18.25–27 alapján, Péter háromszoros tagadásának történetével hirdette az igét. Az evangélium hirdetői mindenkor megküzdöttek azzal, hogy hogyan legyenek az Anyaszentegyház szolgái – mutatott rá a püspök. Péter előzőleg fogadkozik, hogy soha el nem hagyja a Mestert, mégis megtagadta. A tagadás estéjén megbélyegezték, vádolták őt, ahogyan ma is megbélyegzi a világ Krisztus követőit – erre kell felkészülniük a mai tanítványoknak, hiszen nem lehetnek pusztán külső szemlélők, előbb-utóbb tanúvá kell lenniük, mert a világban ma is zajlik Jézus pere. „A világ örül, ha azt mondod, nem vagyok keresztyén, nem tartozom Krisztushoz. A világ örül, ha azt mondod, nem vagyok lelkipásztor, ha Krisztus gyermekei szomorúak és sírnak” – figyelmeztetett Kató Béla. Péter, a tanítvány a sírásban született meg, és soha többé nem tagadta meg Mesterét – tette hozzá, majd a felszentelendő lelkipásztoroknak elmondta: „Jézus csak annyit kérdez: szeretsz-e engem? Engedjétek hát Krisztusnak ezt a kérdését visszhangozni szívetek mélyén szolgálatotok minden napján.”

A fiatal lelkipásztoroknak magyarói asszonyok varrtak párnát ajándékba. 📸 Kiss Gábor

A fogadalomtétel során a fiatal lelkipásztorok kijelentették: a szent hivatást Jézus Krisztusnak a hűséges szolgálatában, teljes odaadással gyakorolják, Isten igéjét a Szentírás és a református hitvallás szerint a híveknek tisztán és igazán hirdetik, a szent sákramentumokat az Úr Jézus Krisztus rendelése szerint szolgáltatják ki. Híveik lelkigondozásán tanítás, családlátogatás és példaadás által a Krisztus keresztje és a tiszta evangélium szellemében buzgón munkálkodnak, az egyház építését odaadó hűséggel és példás élettel, elöljáróik iránti engedelmességgel, egyházuk törvényes rendjének megtartásával szolgálják. A jelölteket Kató Béla püspök bocsátotta ki az evangélium hirdetésére és a szent sákramentumok kiszolgáltatására.

Áldással bocsátották útra a fiatalokat. 📸 Kiss Gábor

A felszentelt lelkipásztorok nevében Andrei Imelda köszöntötte a gyülekezetet. Bevallotta, talán elsőéves önmaguk nem lenne elégedett teljesítményükkel, hiszen hatalmas elvárásokkal indultak el ezen az úton, de fejlődtek, határokat feszegettek, voltak mélységekben és magasságokban, és mindvégig szem előtt tartották a Bibliájuk első oldalára írt idézetet: „A Szent Isten szolgálatában emberek üdvössége a tét. Mennyit ér ez nekem?” A lelkipásztor hozzátette: „Úgy állunk most itt, hogy készek vagyunk vállalni az Ige szolgálatát, szócsőként jelen lenni ott, ahol a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését!”

A templom bejárata mellett kopjafát lepleztek le az esemény emlékére. 📸 Kiss Gábor

Az istentiszteleten hagyományossá vált mozzanatként az egyházkerület összetartozást jelképező vándorzászlóját a Kolozsvári Református Egyházmegye részéről Bibza Gábor esperes és Floriska István főgondnok átadta a Görgényi Református Egyházmegyét képviselő Veress Róbert esperesnek és Bozsoky-Soós Zoltán főgondnoknak. A továbbiakban Veress Róbert esperes házigazdaként köszöntötte a jelenlevőket, és röviden ismertette az eseménynek otthont adó Gernyeszeg és a templom történetét.

A hét ifjú mostantól teljes jogú lelkipásztorként szolgálhat. 📸 Kiss Gábor

Az istentiszteletet követően a templomkertben leleplezték a felszentelt lelkipásztorok névsorát tartalmazó kopjafát, amely emléket állít az ünnepi alkalomnak.

A lelkipásztorok és segédlelkészi szolgálatuk helye a következő:

  • Andrei Imelda Paula, Segesvári Református Egyházközség
  • Bányai Csaba Attila, Kolozsvár-Törökvágási Református Egyházközség
  • Csalai Rebeka-Júlia, Gyulafehérvári Református Egyházközség
  • Torkos Demeter Henrietta, Marosludasi Református Egyházközség
  • György Szabolcs, Brassó III. Reménység Háza Református Egyházközség
  • Szász Ferenc, Kovászna-Belvárosi Református Egyházközség
  • Tasnádi István, Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség

Az alkalmon gazdát cserélt az egyházkerület összetartozást jelző vándorzászlója. 📸 Kiss Gábor

Az eseményen a gernyeszegi gyülekezet kórusa szolgált. A kopjafát Bíró János nyárádszeredai faragó készítette, a felszentelt lelkipásztorok ajándék párnáit magyarói asszonyok varrták. A közgyűlés másnap a marosvásárhelyi Kultúrpalotában folytatódik.