Erdélyi Konfi+ Marosvásárhelyen

I. Erdélyi Konfi+ CÉLJA:

 

A Konfi+ konferencia egy sajátos lehetőség a keresztyén ifjúsági munkában dolgozóknak, hogy szakmailag fejlődjenek, megosszák tapasztalataikat, valamint hasznos és aktuális információkhoz jussanak.

A magyarországi Konfimintájára szeretnénk kezdeményezni egy kétévente szervezett szakmai fórumot egyházunk berkeiben erdélyi sajátosságokat is figyelembe véve. A Konfi+ konferencia két napos szakmai előadás- és műhelysorozat, amelyben lehetőség nyílik az ifjúsági munka különböző modelljeinek megismerésére a konfirmáló és már megkonfirmált korosztály foglalkoztatásában. Továbbá fórum beszélgetések segítségével gyakorlati tanácsokat kaphatunk, illetve saját tapasztalatainkat is megoszthatjuk.

Kinek szól?

Ifjúsági vezetőknek: lelkipásztoroknak, vallásoktatóknak és laikusoknak, akik 12-14 éves korosztállyal találkoznak és foglalkoznak a mindennapi munkájuk során, illetve szembesülnek e korcsoport katechézisének kérdéseivel. Az első konferenciát terveink szerint – kb. 60 fő részére szervezzük.

Mikor és hol?

2013 november 7-9 között Marosvásárhelyen (Diakóniai központ)

Erdélyi Konfi+ Marosvásárhelyen

A témakör: Identitás

Milyen nehézségekkel találkozunk a konfirmáció előkészítő ideje alatt? Milyen világban él egy tizenéves? Ismerjük-e milyen problémákkal küzdenek a fiatalok a serdülő korban? Milyen fejlődési szakaszokon mennek át? Hogyan lehet hatékonyabban kommunikálni ezzel a korosztállyal?

Hogyan vonzzuk be őket a gyülekezet közösségébe a konfirmáció után? Vannak-e olyan elérhető programok, segédletek, amelyek a munkában segítséget jelenthetnek ezzel a korosztállyal foglalkozók (katechéták, ifjúsági vezetők, lelkészek) számára?

Az előadó segítségével jobban megismerhetjük, megérthetjük a mai fiatalokat” és ez által a jelenlétünk hatékonyabb lehet az ő életükben!

Gyakorlatorientált megközelítés

„Azzal is tisztában vagyunk, hogy a változó világban az ifjúsági szakembereknek szüksége van továbbképzésekre, a legújabb ismeretek megszerzésére. Emellett szükségük van hálózatra is, hogy lássák, nincsenek egyedül; illetve szükségük van nemzeti összefogásra, arra, hogy a belföldi és külföldi jó gyakorlatok itthon is felhasználásra kerüljenek. Továbbképzésünk szempontjából fontos, hogy a témavezetőink felkészült és kipróbált szakemberek legyenek. Ugyanakkor minden előadótól, műhelyvezetőtől kértük, hogy minél gyakorlatibb módon adják át tudásukat, ugyanis kifejezett célunk az, hogy a Konfi+ konferenciáról hazamenve az ifjúsági szakemberek közvetlen módon fel tudják használni a mindennapjaikban azt a tudást, kompetenciát, készséget, amit ezen a képzésen szereztek.” (http://reformatus.hu/lap/ifi/konfiplusz/)

A programról:

– A konferencia csütörtökön délután 5 órakor kezdődik és a szombaton ebédkor ér véget

– Nyitó program: a Magyarországi Református Egyház „Rakjuk Össze” fiatalok és egyház kapcsolatát vizsgáló felmérés eredményeit Szontágh Szabolcs ref. lp., az Ifjúsági Zsinati Iroda munkatársa ismerteti

– Három főelőadás az identitás témakörében. Meghívott előadó: Uzsainé Dr. Pécsi Rita neveléskutató pedagógus. 

Részvételi díj: 140 lej október 31-ig, helyszíni jelentkezés esetében 160 lej.

A részvételi díj a program költségeit és étkezés árát tartalmazza.

Amennyiben lehetséges a jelentkezők költségeihez az adott egyházmegye is hozzájárulhat, ezzel is támogatva az egyházunk fiatalokkal foglalkozó munkatársainak szakmai fejlődését.

Szállás: a résztvevők maguk oldják meg szállásukat.

Határidő: Október 31

További részletek: konfiplusz.ike.ro