Épüljünk egymás hite által – megújult az ördögkeresztúri templom

Kívül-belül felújították az ördögkeresztúri református templomot. A kis gyülekezet vasárnap, november 6-án tartott hálaadó istentiszteletet.

Ördögkeresztúron már korábban elkezdődött a templom rendbetétele a tető javításával, így a magyar kormány által támogatott rendkívüli templomfelújítási projekt keretében a külső és belső falak újítása volt a prioritás. A gyülekezet további tervei közé tartozik az 1902-és Kolonics-orgona önerőből való restaurálása, amire szívesen fogadnak bármilyen támogatást – mondta el Gáspár Károly lelkipásztor, aki hét egyházközségért felel a szamosháti szórványban: Bodonkút, Magyarfodorháza, Magyarmacskás és Ördögkeresztúr társegyházközségként működik, Kisesküllő leányegyházközség, Magyarderzse és Páncélcseh pedig szórványként van számontartva.

A külső és belső falak újítása volt a prioritás a gyülekezet számára. 📸 Kiss Gábor

Az ördögkeresztúri templom a 18. században szinte teljesen elpusztult, sokáig romos állapotban állt, de a helyiek összefogása életben tartotta. A jelenlegi hajlékot 1902-ben Szacsvay Sándor építtette, akinek leszármazottai máig támogatják az egyházközséget – tette hozzá a lelkipásztor.

A hálaadó istentiszteleten Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes hirdette az igét a Róm 8,38–39 versek alapján: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” A főjegyző hangsúlyozta, a történelem pusztításai után a semmiből kellett újjáépíteni falvakat, templomokat a környéken, de a Krisztusba vetett hit megtartotta a róla hitvallást tevő közösségeket. Egy közösség élni akarását sosem a létszáma határozza meg, hanem a gyülekezeti tagok hitvallása, meggyőződése és szándéka a templom megtartására – fejtette ki az igehirdető, hozzátéve, hogy a templom, a közös istentiszteleti tér abban is segít, hogy egymás hite által is épüljünk.

Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes: a Krisztusba vetett hit megtartotta a róla hitvallást tevő közösségeket. 📸 Kiss Gábor

Az igehirdetést követően Kőrösi Viktor Dávid vezető konzul a nemzeti összetartozás jelének nevezte a felújított templomot, és arra biztatta a gyülekezetet, hogy érezze át az összefogás erejét, hiszen így a hitet, életet, a kultúra megélését is meg lehet újítani. A köszöntések során Antal Géza megyei tanácsos gratulált a közösségnek, majd Felházi Klára, a gyülekezet egykori lelkipásztora szólt az egybegyűltekhez, kijelentve, hogy az ördögkeresztúri templom a reménység és Isten dicsőségének háza. Kerékgyártó Zsolt szintén előző lelkipásztorként köszöntötte a gyülekezetet a 122. zsoltár szavaival.

A hálaadó istentiszteleten a faluból elszármazottak is szép számban jelentek meg. 📸 Kiss Gábor

A továbbiakban Bibza Gábor, a Kolozsvári Református Egyházmegye esperese felidézte, hogy az egyházmegye 2012-es megalakulásakor Ördögkeresztúr az egyik legkisebb gyülekezet volt, de az elmúlt 10 évben bizonyságot tett arról, hogy élő, fejlődő, és Isten kegyelmében munkálkodik. A helyi ortodox gyülekezet nevében Laurențiu Grigore lelkipásztor szólt az ünneplőkhöz, majd a kolozsvár-kerekdombi testvérgyülekezet jókívánságát Fazakas Csaba lelkipásztor adta át a 127. zsoltár szavaival. Floriska István egyházmegyei főgondnok a több száz embert megmozgató közmunkákról beszélt, amelyeken a környékbeli kis gyülekezeteket és elhagyott templomokat látogatják és gondozzák az önkéntesek. Halmágyi Sándor, az egyházmegyei presbiterszövetség elnöke kijelentette: „Amíg az úrasztalán Biblia van, és amíg a templom ajtaja nyitva, van remény.”

2011-ben az egyházmegye ifjúsági csoportjai elhagyott parókiák felújításába kezdtek, 2013-ban pedig Ördögkeresztúron dolgozott a csapat, lakhatóvá tették a házat, gyerektáborokat szerveztek, rendszeresen látogattak a faluba – idézte fel az ördögkresztúri származású Tussay Szilárd, aki az IKE nevében is köszöntötte a gyülekezetet. Az ünnepségen Boros Ildikó gyülekezeti tag szavalata hangzott el.

Kató Béla püspök beszédében arra kérte a gyülekezetet, hogy töltsék meg a templomot. 📸 Kiss Gábor

Kató Béla püspök a Szamos-hátságon megrendezett öt hálaadó istentiszteletre tekintett vissza, és elmondta, nem mindennapi vidéket ismert meg. „A templomnak addig van értelme, amíg lesz, aki ide bejöjjön, Isten igéjét meghallja és megértse, társaival együtt imádkozzon és énekeljen” – fűzte hozzá a püspök, arra biztatva a jelenlevőket, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy ne hiába szóljon a harang.