Emlékkápolnát szenteltek a reformáció 500. évfordulóján Maroshévízen

Kápolnát épített a maroshévízi református közösség abban a négy éve vásárolt temetőben, amelyben már rendbe hozták az első világháborús hősök nyughelyeit, és amelyet további térrendezési munkálatokkal kívánnak gondozottabbá tenni. Az épületet a hévízi magyar református közösség megmaradása, élni akarása jelképének nevezte a helyi lelkipásztor a vasárnap, október 1-jén tartott avatóünnepségen. Hévíziek és más településekről érkezők közösen ünnepeltek az új kápolna felszentelésén.

Reformátusok, római katolikusok és ortodox hívek részvételével zajlott a vasárnapi kápolnaszentelés Maroshévízen, a felszólalók is az ökumenizmus jegyében fogalmazták meg gondolataikat. A létesítmény felépítését felekezeti hovatartozástól függetlenül nagyon sokan segítették, ravatalozóként helyet ad minden felekezetnek.

Emlékkápolnát avattak a reformáció 500. évfordulóján Maroshévízen

„A ravatalozóban nincsen és nem is lehet felekezetre vagy nemzetiségre való tekintet, mert az Úr előtt egyenlők vagyunk. Ugyanúgy, ahogy a reformátusok eddig az ortodox vagy a katolikus temetőben is temetkeztek, a mi temetőnk is befogad bármilyen felekezetű embert. Itt, a temetőben a legszebb ökumené valósul meg” – fogalmazott Barticel-Kiss Krisztián, helyi református lelkipásztor. Kiemelte, az új kápolna a maroshévízi magyarság megmaradásának és élni akarásának a jelképe. „Úgy álmodtuk meg ezt a kápolnát, hogy jelkép legyen. Annak a jelképe, hogy a mellette lévő hősi temetőben még nagyon sokáig akarunk az ott nyugvó hőseinkre emlékezni. Máthé Zoltán tervezőnek köszönhetően a kápolna több mint egy épület, műalkotás is. A kivitelező cégnek köszönhetően kiváló minőségű létesítmény, és a jövendő számára olyan tartós épület, amely arról beszél, hogy Istennel van nekünk jövőnk. Nem a változásnak és nem a mulandóságnak, hanem az örökkévalóságnak akarunk építeni és emléket állítani. Szeretnénk, ha ez a kápolna a 100 éves hősi temetővel együtt zarándokhely lenne a maroshévízi magyarság számára” – jelentette ki. A lelkész köszönetet mondott az anyaországi (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Bethlen Gábor Alap, XV. kerület és Marcali testvértelepülés) és belföldi (Hargita Megye Tanácsa, Vallásügyi Államtitkárság és helyi önkormányzat) támogatóknak. A kápolna teljes egészében pályázati forrásokból épült.

Emlékkápolnát avattak a reformáció 500. évfordulóján Maroshévízen

„Méltó hely a nemzeti megemlékezéseknek” – fejtette ki Bende Sándor egyházközségi gondnok. Hozzátette: az új létesítmény egy nagyobb terv egyik megvalósítása. A Maroshévízi Református Egyházközség által néhány éve megvásárolt temetőben kezdésként az első világháborús hősök parcelláját tették rendbe, következő lépésben felépítették a kápolnát, a későbbiekben pedig térrendezési munkálatokkal fogják gondozottabbá tenni a területet. „Az a szándékunk, hogy a temető olyan állapotba kerüljön, amelyet őseink, hőseink megérdemelnek” – fogalmazott Bende Sándor. Hozzáfűzte, a kápolna felépítésével a hely alkalmassá vált a nemzeti megemlékezések megtartására is. A maroshévízi magyarság mindeddig kénytelen volt beszorulni a templomokba a nemzeti ünnepeken, mostantól lehetőségük lesz illőn és méltón megtartani a megemlékezéseket azon a helyszínen, ahol őseik nyugszanak.

A kápolnát a Görgényi Református Egyházmegye esperese avatta fel. Szász Attila szerint minden újonnan létesülő istenháza arról tanúskodik, hogy élni akar az a közösség, amelyik felépítette. „Példás az az összefogás, amellyel ez a kicsi református közösség és azok, akik csatlakoztak hozzájuk, létrehozták ezt a csodálatos építményt. Istennek adok hálát, hogy megépülhetett ez a kápolna, ugyanakkor a maroshévízieknek mondok köszönetet helytállásukért, imádságukért, hitükért és élni akarásukért” – fogalmazott az esperes.