Emlékezni és előre nézni – Refo 500 emlékünnep Aranyosegerbegyen

Tíz éve annak, hogy Fábián Zsigmond nyugalmazott történelemtanár kezdeményezte, hogy az Aranyosegerbegyi Református Egyházközség és a magyar közösség szobrot állítson Bethlen Gábor fejedelemre emlékezve, aki bőkezű adományaival a falu létének és az egyházközség életének alakulásához meghatározó módon járult hozzá. A reformáció 500. jubileumán a református egyházközség és a falu magyar lakossága elérkezettnek látta az időt arra, hogy ez a kezdeményezés meg is valósuljon. Így szeptember 9–10-én kétnapos gyülekezeti ünnepet tartottak a településen.

Emlékezni és előre nézni – Refo 500 emlékünnep Aranyosegerbegyen

A hálaadó gyülekezeti ünnep szombaton, szeptember 9-én Daróczi Attila helyi református lelkipásztor igehirdetésével kezdődött, aki a Zsoltárok könyve 46,1-12. és Róma 8,31 versek alapján szólt az egybegyűltekhez. Az igehirdetés után Lőrincz István marosvásárhelyi lelkipásztor A kálvinista ember címmel, dr. Buzogány Dezső teológiai professzor, egyháztörténész pedig Bethlen Gábor fejedelem élete, kora és munkássága címmel tartott előadást. Ezt követően Fábián Zsigmond nyugalmazott történelemtanár a Bethlen Gábor és Aranyosegerbegy közötti kapcsolatról beszélt a népes gyülekezet előtt. Az előadásokat szeretetvendégség követte, majd a kultúrotthonban fellépett az aranyosgyéresi Promenada fúvószenekar, az aranyosegerbegyi gyermekek alkotta néptánccsoport és az Árvalányhaj vegyeskar, a Pipacs néptáncegyüttes Csombordról, végül pedig a kolozsvári Operettissimo együttes adott színvonalas koncertet.

Emlékezni és előre nézni – Refo 500 emlékünnep Aranyosegerbegyen

Vasárnap, szeptember 10-én az ünnepi istentiszteleten Szegedi László lelkipásztor, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora hirdette Isten igéjét az 1Sámuel 3,8 alapján. Ezt követően az Árvalányhaj vegyeskar és a gyülekezet ifjai az ünnephez méltó hitvalló énekekkel és hiterősítő szavalatokkal szolgáltak Isten dicsőségére és az ünnepi gyülekezet lelki növekedésére. Barabás János Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa részéről, Vákár István, Kolozs Megye Tanácsának alelnöke az RMDSZ Kolozs Megyei Szervezetének nevében, Roman Ioan polgármester az Aranyosegerbegyi Polgármesteri Hivatal nevében, Csutak Lajos pedig a Tordai Református Egyházmegye nevében köszöntötte az ünneplő gyülekezetet.

Emlékezni és előre nézni – Refo 500 emlékünnep Aranyosegerbegyen

Daróczi Attila helybeli lelkipásztor a Józsué 4,1-8 alapján biztatta és bátorította a gyülekezetet a további kitartó szolgálatra. Hangsúlyozta, hogy a hálaadó ünnepünk nem csak az 500 éves reformációra és Bethlen Gábor fejedelemre való emlékezés kell hogy legyen, hanem előretekintés is. Az istentiszteleten Szegedi László generális direktor és Szedilek Csaba, a Tordai Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke a presbitérium tagjaihoz szóltak, hangsúlyozva a presbiteri szolgálat felelősségét, és bátorították őket a szolgálat végzésére, majd átadták a presbitereknek az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének jubileumi oklevelét. A 90. zsoltár eléneklése és áldás után a gyülekezet átvonult a parókia udvarára, ahol Szegedi László generális direktor és Daróczi Attila lelkipásztor leleplezték Bethlen Gábor fejedelem mellszobrát, és elhelyezték az emlékezés koszorúit.

Emlékezni és előre nézni – Refo 500 emlékünnep Aranyosegerbegyen

A fejedelem mellszobrát Vetró András kézdivásárhelyi szobrászművész készítette. Az ünnepséget és a szoborállítást a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Erdélyi Református Egyházkerület, az Aranyosegerbegyi Polgármesteri Hivatal, az egyháztagok, aranyosgyéresi és tordai lakosok, magyarországi barátok, németországi adományozók támogatták.