Első alkalommal szerveztek gondnoki konferenciát a Marosi Református Egyházmegyében

Első alkalommal szervezett gondnoki konferenciát a Marosi Református Egyházmegye Presbiterszövetsége 2024. február 24-én.

📸 Simon Virág

Az eseményt, amelynek a Nyárádtői Református Egyházközség adott otthont, Székely Ferencz helybéli lelkipásztor, egyházmegyei missziói előadó áhítata nyitotta meg a 100. Zsoltár alapján. Ebből a zsoltár második verset emelte ki: „Szolgáljatok az Úrnak örömmel.”

📸 Simon Virág

Az áhítat után Czirmay Csaba Levente esperes köszöntötte az egyházközségek főgondnokai és gondnokait. Ambrus Attila, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka Érdem, értem? címmel tartott előadást az összejövetelen. Berekméri Árpád Róbert egyházmegyei főgondnok a Marosi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének munkájáról számolt be, valamint a szövetség jövőbeli terveit ismertette. Az alkalom szeretetvendégséggel zárul, amelyen lehetőség nyílt az ismerkedésre, kötetlen beszélgetésre.