Első alkalommal szerveznek Tavaszy-napokat

A 400 éve indult erdélyi protestáns teológiai oktatás évfordulójának jegyében nemzetközi konferenciát szerveznek 2022. március 24-25-én a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben.

A szervezők szándéka egy évente megismétlődő szakmai találkozó megvalósítása. A rendezvény névadója az intézet egykori rangos filozófus-teológusa, Tavaszy Sándor. A meghívott előadók mindazok a magyar protestáns gondolkodók, akik valamilyen tágan értelmezett rendszeres teológiai témában (dogmatika, etika, vallásfilozófia, eszmetörténet, apologetika, felekezetismeret, vallásközi párbeszéd, ökumené stb.) elmélyült kutatást folytatnak és eredményeiket készek élőszóban, valamint publikáció formájában megosztani az érdeklődőkkel. Az előadásokat nem kívánják egyetlen téma ernyője alá szorítani; a szervezők célja keresztmetszetet nyújtani mindazon kérdésekről, amelyek napjainkban a magyar protestáns szisztematikus gondolkodást foglalkoztatják. Az elhangzott tanulmányokból kötetet szerkesztenek, melynek a következő konferencia időpontjáig kell megjelennie.

A konferencia és a kötet munkacíme: A teológia „haszna” a 21. században. Kolozsvári Tavaszy-napok I.

A Doktorok Kollégiuma Rendszeres Teológia Szekciója vezetőségével egyetértésben, ez az alkalom egyúttal a 2022-es évközi szekcióülése lenne.

A szakmai értekezletet csütörtök délután és péntek délelőtt tartanák. Az értekezletet kizárólag akkor szervezik meg, ha az személyes jelenléttel megtartható.

 

Az érdeklődők a viskybela@proteo.hu címen jelezhetik részvételi szándékukat a tervezett előadás címével együtt folyó év február 15-ig.