Először volt hitvalló hét a görgényi egyházmegyében

Először tartottak hitvalló hetet a Görgényi Református Egyházmegyében augusztus 20–23. között. Első nap a nőszövetségi tagok találkoztak Körvélyfáján, szerdán a vallásórások gyűltek össze Magyarfülpösön, csütörtökön ifjúsági nap volt Szászrégenben, pénteken pedig presbiteri nap Marosfelfaluban. A rendezvénysorozat vezérigéje a Róma 1,17b volt: „Az igaz ember pedig hitből él.”

Először volt hitvalló hét a görgényi egyházmegyében

A hitvalló hét körvélyfáji megnyitóján Veress Róbert, a Görgényi Református Egyházmegye esperese elmondta: az esemény célja, hogy erősítse az egyházmegye különböző részeiről érkező, minden korosztálybeli csoportokat hitük megvallásában és megélésében. Az alkalmak lehetőséget adnak a találkozásra, hitről, imádságról vagy akár fájdalmakról, gondokról való beszélgetésre, egymás hite és az Istenbe való kapaszkodás által a lelki feltöltődésre. Az esperes a nyitó istentiszteleten kifejezte örömét, hogy a legerősebb belmissziós csoporttal, a nőszövetség napjával indulhat a hitvalló hét, és együtt ünnepelhetik az államalapítást augusztus 20-án. Szent István tanításait idézve hangsúlyozta: csak akkor van jövőnk, ha meg tudunk maradni az Úr mellett.

Először volt hitvalló hét a görgényi egyházmegyében

A nőszövetségi napra az egyházmegye 22 gyülekezetéből érkeztek asszonyok, az istentiszteleten Kovács Szabadi Tünde hirdette az igét a Ruth 1,16b alapján. A könyv történetét ismertetve kiemelte Ruth elszántságát és hűségét, amellyel az anyósát követte a számára idegen földre. „Nem a másságra tekintett, hanem azt látta, hogy az odaadó, könyörületes szeretetet azzal szemben kell gyakorolnia, akit mellé rendelt az Isten” – hangsúlyozta a lelkésznő, majd hozzátette: Ruth hűségének a titka Istenben rejlik, akit megismert és megszeretett népével, földi gyülekezetével együtt. Azért tudta felvállalni az Istenhez való tartozást a nehéz körülmények ellenére, mert megtapasztalta, hogy a nehézségekben is megtartó erő tud lenni. Az igehirdető arra biztatta a jelenlevőket, hogy hasonló elszántsággal maradjanak meg Isten mellett, és az Úr megadja a hűségért az áldást.

Először volt hitvalló hét a görgényi egyházmegyében

Az igehirdetést követően Jári Zsolt körtvélyfáji lelkipásztor házigazdaként köszöntötte az egybegyűlteket, Szent István imádságról szóló intelmeiből idézve, majd helyi fiatalok szolgáltak énekkel, szavalattal. Takács Malvin egyházmegyei nőszövetségi elnök köszöntése után Szép Eduárd beresztelki lelkipásztor Az imádság, az igazi egység forrása címmel tartott előadást, ó- és újszövetségi példákkal szemléltetve az ima erejét. Közös énektanulás és szeretetvendégség után az asszonyok kisebb csoportokban beszélgettek Ruth könyvéről, az imádkozásról és az Istennel való kapcsolatról.

Először volt hitvalló hét a görgényi egyházmegyében

A szerdai magyarfülpösi vallásórás napon Rád András László tartott istentiszteletet a kicsiknek, majd együtt dolgozták fel a „légy példa az imádságban” témát Fazakas Imola vallástanárnő közreműködésével, de a kézimunka, játék és énektanulás sem maradt el Kiss Andor és Madaras Melinda vezetésével. Csütörtökön ifjúsági napot tartottak Szászrégenben. Az igét Tamás Endre Ottó lelkipásztor hirdette, majd énektanulás, ismerkedés, filmnézés, játék, csoportos tevékenységek szerepeltek a programban.

Először volt hitvalló hét a görgényi egyházmegyében

A pénteki presbiteri napnak Marosfelfalu adott otthont. Adorján Kálmán lelkipásztor A pásztor nyomában – a presbiter mint követő és vezető címmel tartott előadást, amelyről kisebb csoportokban is kifejthették véleményüket a presbiterek. A tevékenységek után fórumbeszélgetést tartottak az egyházmegye aktuális kérdéseiről, ahol az anyagiakról és lelkiekről egyaránt szó esett. Annak ellenére, hogy első alkalommal rendezték meg a hitvalló hetet, nagy érdeklődés övezte, a vártnál is többen érkeztek a különböző alkalmakra, és egyértelműek a visszajelzések, hogy a következő években is igény van erre a találkozóra, ahol valóban sikerült hitben megerősödnie az egyházmegye híveinek.

 

Berekméri Gabriella