Elballagtak a refisek!

Nemcsak külsőleg öltötték magukra a székely ruhát, hanem belül, lélekben is ünneplőbe öltözött az a hatvanegy XII. osztályos diák, akinek utoljára szólt a csengő. Szombaton, május 30-án ballagott a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium két végzős osztálya. 

Elballagtak a refisek!

A Székelyudvarhely belvárosi templom zsúfolásig megtelt szülőkkel, rokonokkal, barátokkal, akik együtt ünnepeltek az idei végzős diákokkal. Az iskolából a templomba fegyelmezett rendezett sorokban átvonuló végzősök hozták az iskola zászlaját. Az ünnepi istentiszteleten a Józsué 1:1-9 alapján igét hirdetett Kányádi György nagygalambfalvi lelkipásztor, akinek fia szintén a végzősök között volt. Igehirdetésének elején figyelmeztette az ifjakat, hogy életük egyik fordulópontjához érkeztek, és bár lehet, hogy félelem van szívűkben, mely teljesen természetes emberi érzés, ilyenkor a legbölcsebb, amit az ember tehet oda figyelni Istenre. A bátor Józsuénak példája és története útmutatás lehet a mai ifjú generáció útkeresésében. „Most ti is elindultok a saját Kánaánotok meghódítására, tanáraitok, szüleitek már nem úgy lesznek mellettetek, de tudnotok kell, hogy mindig lesz valaki, aki veletek lesz, az élő Úr Isten!” Az ígéri Isten, hogy nem lesztek egyedül, ahogy Józsuén rajta volt Isten áldása és gondviselése, úgy ez veletek is lesz. Józsué számára az egyetlen feltétel a törvény megtartása volt, ezt várja Isten a mai ifjaktól is, akiknek szól a bíztatás: „csak légy bátor és igen erős”! Az istentisztelet zárásaként előbb Tímár Erika alsósófalvi református és Demeter Sándor székelyderzsi unitárius lelkészek, majd Madarász Attila bögözi római katolikus plébános adta áldását a végzős diákokra.

Elballagtak a refisek!

Juhász Zoltán iskolalelkész köszöntötte az egybegyűlteket és a végzős diákokat, majd  Tőkés Zsolt igazgató szólt az ifjakhoz. Köszöntőjében emlékeztetett, hogy egy fontos és meg nem ismételhető életszakasz most lezárult. Kérte a diákokat őrizzék meg azt az örökséget, amit a kollégium adott számukra. Igazi refis nem az, aki ide járt, hanem aki azzal él, amit a refi adott neki – mondat Tőkés Zsolt. Intette őket ne szégyelljék azt, amit innen magukkal visznek, hanem legyenek rá büszkék, legyenek mindig szolgáló és másokért mindig áldozatot hozó emberek, akik „megfertőzik” a világot széppel, jóval, szeretettel. Kántor Csaba az Erdélyi Református Egyházkerület főjegyzője, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperese a 121. zsoltárt idézve kérte Isten áldását a fiatalokra. Bátorító szavait Gyökössy Endre gondolatával zárta: „Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, s amire nézek, az vagyok.” Ezt követően Bunta Levente Székelyudvarhely polgármestere, majd Incze Csongor Hargita Megye Tanácsának alelnöke mondott köszöntő beszédet. Rövid ünnepi műsorra került sor melyben előbb a XI., majd a XII. osztályosok egy szavalattal és egy rövid beszéddel tették még fennköltebbé az eseményt, majd a kollégium kórusa két énekkel búcsúzott a ballagóktól. A legjobb végzősök különböző díjakat vehettek át majd nemzeti imádságunk eléneklésével és áldással zárult az ünnepség.

 

Szöveg és fotó: Juhász Ábel