Elballagtak a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet végzős hallgatói

Elballagtak a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet végzős hallgatói

Tizennégy református ifjú fejezte be tanulmányait a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, amelyből tízet az Erdélyi Református Egyházkerület, három diákot pedig a Királyhágómelléki Református Egyházkerület vett át. Az ünnepségen ft. Kató Béla püspök a szolgálat jelentőségéről, a lelkipásztorok közösségalakító szerepéről beszélt a Lukács 13, 31-35. alapján.

Elballagtak a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet végzős hallgatói

Az alkalmon a végzős teológusok fogadalmat tettek az egész életen át tartó lelkipásztori szolgálatra, a keresztyén értékek betartására és az egyetemi évek alatt tanultak kamatoztatására. Kató Béla püspök a 417. ének szavaival indította útnak a fiatal lelkipásztorokat: „Ébredj, bizonyságtévő lélek! A várfalakra őrök álljanak, kik bátran szólnak, s harcra készek, ha éj borul le, vagy ha kél a nap. Hívásuk zengjen messze szerteszét, az Úrhoz gyűjtve népek seregét!” Felhívta a figyelmet arra, hogy rengeteg gyülekezet él lelkipásztor nélkül, a szolgálatot vállalókra pedig egyre nagyobb teher és felelősség nehezedik. A püspök lankadatlan figyelemre, tanulásra, gyakorlati tudás halmozására intette az elballagott teológusokat, arra biztatva őket, hogy az egyetem befejezése után se szakadjanak el egymástól, maradjanak meg közösségként.

Elballagtak a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet végzős hallgatói

Kató Béla ünnepi prédikációjában rámutatott: Jézust még uralkodók sem téríthették le az útjáról, küldetéséről. A prófétai szerepnél nagyobbat vállalt, hiszen Isten nevében járt a halandók között. A püspök hangsúlyozta, Isten mindenkori terve a népe összegyűjtése, ezt pedig szeretetből teszi, ahogyan a tyúk vagy az anyamadár a szárnya alá vonja csibéit, szülőként akar minket átölelni, megóvni a veszedelemtől – ilyen az egyház anyai jellege is, ezért hívjuk anyaszentegyháznak. „A földi anyák elhagyhatják gyermekeiket, Isten azonban sosem tenné ezt, Ő az állandóság, az, akiben sosem csalódhatunk” – hangzott el.

Elballagtak a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet végzős hallgatói

A végzős évfolyam részéről Csalóka Ernő szólt az egybegyűltekhez, az emlékezés és hálaadás ünnepségének nevezte az alkalmat. Sámuelt említette példaként, aki egy nehéz időszak után hálával tekintett vissza a mögötte álló útra. „Mindeddig megsegített bennünket az Úr” – idézte, és köszönetet mondott mindazoknak, akik taníttatásukhoz hozzájárultak, mellettük álltak ebben a változásokkal és kihívásokkal teli időszakban.

Elballagtak a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet végzős hallgatói

Fotó: Kiss Gábor

Szöveg: Berekméri Gabriella