Egyházmegyei nőszövetségi találkozó Újtordán

Egyházmegyei nőszövetségi találkozót tartott a Tordai Református Egyházmegye Nőszövetsége június 16-án, vasárnap 15 órától az Újtordai Református Egyházközségben.

Egyházmegyei nőszövetségi találkozó Újtordán

Az alkalmon Vincze Csongor helybeli lelkipásztor, a Tordai Református Egyházmegye esperese hirdette az igét a 2Kor 13:13 alapján. A Krisztus által kapott kegyelmet, Isten szülőkéhez hasonlítható szeretetét és velünk való közösségvállalását hirdetve azt is kiemelte, hogy ezt a kegyelmet, a szeretetet és a közösséget emberi kapcsolataink szintjén is meg kell élnünk.

Az igehirdetést követően Vincze Andrea egyházmegyei, majd Szőllősi Etelka régiós nőszövetségi elnöknő köszöntötte az egybegyűlteket. Helyi lelkipásztorként Vincze Csongor esperes nehány szóban bemutatta az újtordai református templomot, Vincze Andrea tiszteletesasszony pedig az egyházközség kántoraként az orgonát.

Egyházmegyei nőszövetségi találkozó Újtordán

Rövid szünet után az egyházközség Bethlen-házában Vitus-Bulbuk Emese pszichológus, ajtonyi tiszteletesasszony tartott előadást a nevetés, mint emberi megnyilvánulás eredetéről, fajtáiról, illetve egyértelműen pozitív élettani hatásairól. Itt-ott humorral is fűszerezte az elmondottakat. 

Az együttlét közös vacsorával zárult, az újtordai nőszövetség tagjai finom töltött káposztát és süteményeket készítettek.

 

Oláh Mátyás