Egyházkerületi kántorvizsgát tartanak július 11-én

Egyházkerületi kántorvizsgát tartanak 2022. július 11-én, hétfőn de. 10 órai kezdettel Kolozsváron, a Püspöki Hivatal tanácstermében (I.C. Bratianu/Király u. 51-53 sz.).

Az egyházkerület által kiküldött körlevél szerint erre a vizsgára azok jelentkezését várják, akik már 1-2 éve hivatalos alkalmazottként kántori szolgálatot végeznek valamelyik egyházközségben, de még nem rendelkeznek kántori oklevéllel. Továbbá azokét is, akik valamilyen zeneoktatási intézményben, vagy magán úton elsajátították a vizsgára szükséges ismereteket és meg szeretnék szerezni a kántori oklevelet.

A kántorvizsga anyagát és a vizsgafeltételeket a Kántorok képzése, képesítése és alkalmazása az Erdélyi Református Egyházkerületben c. szabályzat tartalmazza, a vizsga anyaga honlapunk Törvénytárának mellékleteként letölthető.

Törvények

Jelentkezési határidő: 2022. június 10.

Jelentkezni elektronikus úton a gallsandor@reformatus.ro e-mail-címen, vagy személyesen, hivatali időben a Központi Hivatal székhelyén lehet 2022. június 10-ig. (Kolozsvár, I. C. Bratianu u., 51-53 sz.)

A bejelentkezési iratcsomónak tartalmaznia kell:

  • saját kezűleg írt kérést
  • lelkipásztori ajánlólevelet,
  • iskolai végzettségről szóló igazolást
  • orvosi igazolást.

A sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai református templom orgonája. Képünk illusztráció. 📸 Kiss Gábor

A vizsgadíj 150 lej, amit banki átutalással legkésőbb június 20-ig az alábbi bankszámlaszámra kell befizetni:

EPARHIA REFORMATĂ DIN ARDEAL

Banca: BCR CLUJ

IBAN RO12 RNCB 0106 0266 0457 0488

Magyarázó szövegként fel kell tüntetni a vizsgázó NEVÉT és a KÁNTORVIZSGA 2022 megjegyzést.