Egyházkerületi kántorvizsgát szerveznek Kolozsváron

Egyházkerületi kántorvizsgát tartanak 2023. július 11-én és 12-én Kolozsváron, a Református Kollégium Dísztermében (M. Kogălniceanu u., 16. szám). A vizsga július 11-én 10 órakor a kizáró jellegű vizsgákkal kezdődik.

Az egyházkerületi kántorvizsgára azok jelentkezhetnek, akik valamelyik egyházközségben 1-2 éve hivatalos alkalmazottként kántori szolgálatot végeznek, valamint azok, akik valamilyen zeneoktatási intézményben, vagy magán úton elsajátították a vizsgára szükséges ismereteket és meg szeretnék szerezni a kántori oklevelet.

A kántorvizsga anyagát és a vizsgafeltételeket a „Kántorok képzése, képesítése és alkalmazása az Erdélyi Református Egyházkerületben” c. szabályzat tartalmazza, ami elérhető az Egyházkerület honlapján.

Jelentkezési határidő: 2023. június 16.

Jelentkezni elektronikus úton a gallsandor@reformatus.ro e-mail címen, vagy személyesen, hivatali időben a Központi Hivatal székhelyén lehet. (Kolozsvár, I. C. Brătianu u., 51-53 sz.)

A bejelentkezési iratcsomónak tartalmaznia kell:

  1. saját kezűleg írt kérést
  2. lelkipásztori ajánlólevelet,
  3. iskolai végzettségről szóló igazolást
  4. orvosi igazolást.

A vizsgadíj 150 lej, amit banki átutalással legkésőbb június 20-ig az alábbi bankszámlaszámra kell befizetni:

EPARHIA REFORMATĂ DIN ARDEAL

Banca: BCR CLUJ

IBAN RO12 RNCB 0106 0266 0457 0488

Magyarázó szövegként kérik feltüntetni a vizsgázó NEVÉT és a KÁNTORVIZSGA 2023 megjegyzést.

Április 21-én pénteken 14-17 óra között vizsgafelkészítőt tartanak, amelyre várják a vizsgázási szándékkal jelentkezőket. A felkészítőre jelentkezni a gallsandor@reformatus.ro e-mail címen lehet.