Egyházak a világhálón

Az írországi Dublinban június 4-én megkezdődött a 18. Európai Keresztyén Internet Konferencia. Az eseményre a kontinens számos országából érkeztek résztvevők, akik a Hagyomány és újítás – feszültségek a világhálón témában értekeznek.

 Egyházak a világhálón

A mintegy ötven jelenlevőt Ray Field, az ír katolikus egyház püspöke valamint Michael Jackson püspökhelyettes is köszöntötte – a világháló segítségével. Piaras Jackson szervező, ír jezsuita szerzetes röviden bemutatta az ország vallási térképét, majd Heidi Campbellnek, a texasi egyetem tanárának az előadására került sor.

Az internet a kilencvenes évek közepétől kezdve egyre fejlődött. Az egyházak is kihasználták a lehetőséget, a kezdetekben úgy, hogy vallási tartalmú könyveket tettek elérhetővé, majd honlapokat készítettek. Azóta megváltozott a világháló, a honlapok statikusakká váltak létrejött a „network religion”, azaz a hálózati egyház – magyarázta az előadó.

A faluról városra költözött emberek már nem vagy csak ritkán járnak templomba, kiszakadnak az egyházból – az urbánus konglomerátumokban inkább oda mennek, ahova köti őket a munkájuk vagy barátjaik. És ez többnyire már nem a templomot jelenti, hanem a világhálót, egyre inkább mindenki on-line van. Rengeteg program, applikáció, közösségi oldal van használatban, ezek egyre bővülnek, az emberek pedig okostelefonjaik révén állandó kapcsolatban vannak a „világgal”. Nem statikus, hanem dinamikus identitást építenek fel, blogokat írnak, ott vallják meg hitüket. Felhígul a keresztyén önazonosság, egyre tágabb értelemben kell meghatározni a keresztyénséget. Ezért felmerül a kérdés: hogyan éli át az egyház a „hálózati tárgyalásokat”, az emberek ugyanis – akár a keresztséggel, akár a katekizációval kapcsolatban, akár mással – alkudoznak. Ebben a helyzetben óriási kihívás az egyházi vezetőknek az, hogy az egyház miként építi fel a bizalmat a digitális világban azok körében, akiket személyesen nem ér el. Egy újabb megválaszolásra váró kérdés pedig: hogyan lehet összekötni a templomban hirdetett igét a digitális világgal? – zárta előadását Heidi Campbell.

Az ír egyház honlapcsaládját Tony Bolger mutatta be: több honlapjuk van, köztük olyanok, amelyek listákat tartalmaznak a misét élőben, világhálón közvetítő egyházközségek neveivel. Máshol azokat az egyházközségeket találjuk, amelyek felvételről teszik lehetővé az istentiszteletek megtekintését. Az egyház ministúdiót is működtet, amely vallási műsorokat készít a honlap egyik rovata számára. Egyházi párkereső, játékok gyermekeknek – ilyen programok színesítik a különböző applikációkat, amelyek elérhetőek a honlapokról. Reklámok nincsenek – hangsúlyozta Bolger –, ami azt jelenti, hogy az egyháznak az összes kiadást fedeznie kell.

A svéd lutheránus egyház izlandi alkalmazottja, a kimondhatatlan nevű Sigurdur Hafthorsson, olyan kezdeményezésről számolt be, amely a világhálón és telefonon is lehetővé teszi a krízisben levő egyháztagoknak a tanácsadást, segítségnyújtást. Az elmúlt évben mintegy hetvenezren fordultak komoly gondokkal a szolgálathoz.

Vlada Wahlsten a finn ortodox egyházat mutatta be: közösségük 6o ezer lelket számlál, központjuk Kuopioban van, a kommunikációban csupán három személy dolgozik. Idén azonban így is sikerült felújítaniuk két fő honlapjukat, valamint facebook oldalt hoztak létre, a tíz százalékot számláló oroszul beszélőknek pedig külön.

A lengyel Krzysztof Nowak a jezsuiták által 1999-ben éppen Dublinban alapított Megszentelt tér(Sacred Space) nevű honlapot ismertette a jelenlevőkkel. A jelenleg is az ír fővárosban szerkesztett oldal 17 nyelven érhető el, köztük magyar nyelven is, elsősorban mindennapi imádságokat lehet rajta olvasni. Naponta átlagban 15 ooo felhasználó látogatja, évente pedig mintegy 1,2 millió személy olvassa.

A konferencia második napját Heidi Campbell összegezte: a régi stílusú média lassan háttérbe szorul, mindenki próbál lépést tartani a technológiával. Ha az egyház nincs felkészülve arra, hogy élőben is jelen legyen a világhálón, elveszti a híveit. Kérdés az, hogyan lehet ezeket a személyeket az egyház közelében tartani? Milyen anyagi áldozatokat hoz az egyház, milyen szellemi tőkét fordít arra, hogy a modern technika vívmányait kihasználva érdekesen, ugyanakkor teológiailag megalapozottan tárja álláspontját a társadalom, a hívek elé.

A konferencia harmadik napján Ciaran McMahon arról tartott előadást, hogy az általunk használt technikai eszközök hogyan hatnak a mindennapjainkra és hogyan formálnak minket, embereket. Míg a felnőttek – megfelelő tudás birtokában – védekezni tudnak az Internet által rejtegetett veszélyek ellen, addig a gyermekek nem. Ezért nagy felelősség hárul a szülőkre- hangsúlyozta az előadó.

Nikolaas Sintobin Belgiumból érkezett: a flamand egyház nehézségeiről beszélt. – Manapság szinte lehetetlen a templomba csalogatni a fiatalokat – vázolta a helyzetet. Egyházunk ezért olyan honlapot szerkeszt, amelyen rajzfilmektől kezdve vallásos tartalmú filmekig változatos tartalmú anyagokat lehet elérni.

A svéd egyház Lund tartományának képviselői Németországból származó női püspökükről elmondták: szakított a hagyományos egyházvezetéssel. Generális vizitációk során személyesen látogatja meg a különböző egyházi intézményeket, bejelentetlenül állít be az irodákba, személyesen keresi fel az egyháztagokat, ha kell, hétvégén a kocsmába is betér. Mindenekelőtt használja a twitter közösségi portált, ahol egyre több követőre talál.

Ezt követően dán és német szakmeberek osztották meg tapasztalataikat a jelenlevőkkel, akik délután a dublini Trinity College épületeit látogatták meg. A 16. század végén alapított egyetem a világon az 57. leghíresebb oktatási intézmény, könyvtárában őrzik a skót Iona szigetén készített híres Book of Kells néven ismert iratokat. A 680 oldalt tartalmazó könyvek latin nyelven íródtak a 8. század végén, a négy evangéliumot tartalmazzák, latin nyelven. A szöveget pedig egyedülálló módon a kort meghazudtoló színes technikával ábrázolták. A felbecsülhetetlen értékű könyvek a kelta művészet remekei: humoros, miniatűr, élénk színű rajzokat tartalmaznak, amelyek nem minden esetben kötődnek az evangéliumi történetekhez. A kor művészetével foglalkozó, a Trinity College történelem tanszékén dolgozó Roger Stalley professzor szerint az iratokat fiatalok készíthették, egy 3-4 fős csoport, egy igen gazdag kolostor támogatásával, a munkához pedig hosszú évek alapos, hozzáértő szaktudásra volt szükség.

A konferencia utolsó napján Heidi Campbell tartott előadást, a texasi egyetem tanára, ezt követően az Európai Keresztyén Internet Konferencia évi közgyűlésére került sor, ahol a résztvevők elhatározták, hogy következő alkalommal a svájci Genfben gyűlnek össze.

 

Somogyi Botond