„Egyedül Istené a dicsőség” – Kálvin-napok Háromszéken

„Egyedül Istené a dicsőség” - Kálvin-napok Háromszéken

A Kézi-Orbai Református Egyházmegye és a Háromszéki Mára Egyesület szervezésében július 1-7. között V. alkalommal zajlik a már hagyományossá vált Kálvin-napok.

A hétfőn kezdődő és vasárnapig tartó rendezvényt számos kulturális program is színesíti. Ezen alkalmakra szeretettel várják a hűséges reformátusokat, a más felekezetűeket, de a hitüket nem gyakorlókat is.

Nagytiszteletű Szőcs László egyházmegyei főjegyző elmondta, hogy az egyhetes rendezvénysorozat célja, a gyülekezetek lelki épülése, az összetartozás tudatának fokozása, a református keresztyén értékek megőrzése és hitben való erősödés. Ebből a meggondolásból minden nap tartalmas programok várják az érdekölődőket különböző helyszíneken: református templom, református parókia kertje, református gyülekezet termei, más-más gyülekezetekben.

A gyülekezeti napot Lécfalván rendezik meg, a szervezők várják a szomszédos egyházmegyék és a magyarországi testvérgyülekezetek küldötteit is, valamint az egyházkerületi főméltóságokat és a megye polgári elöljáróit is.

Hétfőn, július elsején gyermeknappal kezdődik a Kálvin-napok Orbaiteleken. A legkisebbeket 9.30-tól várják a településen, igét hirdet Incze Hunor katekétikai előadó, Orbaitelek lelkipásztora. Az ebédig nyúló foglalkozásokon bibliai őstörténeteket dolgoznak fel, melyeket a nap végére be is mutatnak a gyereket. A programban szerepel ebéd és a Deák kúria megtekintése is.

A keddi nap az ifjúságé, akik Oroszfaluban találkoznak 9 órakor. Szőcs László nagytiszteletű úr köszöntője után a fiatalok csoportokba tömörülve járják végig a pusztai vándorlás helyszíneit, feldolgozva a bibliai elbeszéléseket. Az ebéd utáni éneklést és szabadfoglalkozást Németh Zoltán ifjúsági előadó, a nagyborosnyói gyülekezet lelkipásztorának áhitata zárja.

Szerdán nőszövetségi konferenciát tartanak Kézdimárkosfalván, melyen 11.15-től igét hirdet Gáspár Erika szörcsei lelkipásztor. Az egybegyűlteket Vinczi Botond kézdimárkosfalvi lelkipásztor és Orbán Judit, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye nőszövetségének alelnöke, Kovászna II. vajnafalvi lelkipásztorok köszöntik, majd 13.15-től előadást tart Bántó Tamás Csilla Andrea, a Szilágy megyei Kispetri gyülekezet lelkipásztora Igent a nemre címmel. Délután egyebek mellett énekeket tanulnak a résztvevők Ruszka Sándorral, a kézdivásárhelyi Református Kollégium iskolalelkészével, majd 14 órakor zárják a konferenciát.

Pénteken, július 5-én konferenciára gyűlnek össze Alsócsernátonban a presbiterek, igét hirdet Sohajda Béla, a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzője, szamosszegi lelkipásztor,. Délután előadást tart Dr. Dézsi Zoltán, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka A kálvini szellem a református egyház életében címmel.

Szombaton a gyülekezeti nap a lécfalvi futballpályán a barátosi Ferencz Ernő fúvószenekar fellépésével kezdődik, melyet zászlófelvonás és nt. Szőcs László esperes megnyitója követ.

A gyülekezeti Istentisztelet Úrvacsorával 10 órakor kezdődik. Igét hirdet nt. Bartha Gyula, a Szatmári Református Egyházmegye esperese, úrvacsorai ágendát Péter Barna József lécfalvi református lelkipásztor mond. A legkisebbekkel, Gyermek istentisztelet keretében Incze Hunor orbaiteleki lelkipásztor foglalkozik.

12 órakor kezdődik a református templomban a kórustalálkozó, melyre lelkes munkával készülnek a gyülekezeti énekkarok. Ez az együttlét jó alkalom arra, hogy önbizalmat és erőt merítsenek a további munkájukhoz. A futballpályán elkezdődik a minifoci bajnokság a sátraknál pedig a szakácsművészeti vetélkedő. A helyszínen gyerekfoglalkozásokat is tartanak, lesz táncház, kézműves foglalkozás és arcfestés is. A délután zászlólevonással és keresztyén zenei ifjúsági koncerttel zárul.

Vasárnap, 7-én a nagykunsági és szatmári egyházmegyék lelkipásztorainak vendégszolgálatára kerül sor a gyülekezetekben.