Egybevont évnyitót és évzárót tartott a Protestáns Teológiai Intézet

Megtartotta akadémiai tanévnyitóját a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet. Az alkalom egyben tanévzáró is volt, mivel nyáron az intézmény zárva volt a járvány miatt. A vasárnap, szeptember 20. délutáni ünnepségen 24 elsőéves hallgatót fogadott be az intézet.

Fotó: Orbán Alex

 

A 2020–2021-es tanévre 21 református, két unitárius és egy evangélikus hallgató tett sikeres felvételi vizsgát. Az Erdélyi Református Egyházkerületből 15, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületből hat, a Magyar Unitárius Egyházból két, a Romániai Magyar Evangélikus-Lutheránus Egyházból egy diák kezdi el tanulmányait az intézményben.

Az ünnepi istentiszteleten dr. Kolumbán Vilmos József rektor évnyitó beszédében elmondta: „Csupán a háborús években fordult elő az, hogy a tanévet sem megkezdeni, sem bezárni nem lehetett a hagyományos módon. De bízunk abban, hogy gondviselő Istenünk megóv minket a még nagyobb megpróbáltatásoktól.” A 2019–2020-as tanévben újraakkreditálták a magiszteri képzést, és megtörtént az intézményi tisztújítás is: február 25-én Kolumbán Vilmos Józsefet bízták meg a következő négy évre a rektori tisztség betöltésére, prorektori kinevezést dr. Kovács Sándor kapott, áprilisban pedig dr. Balogh Csabát választották meg dékánnak. Az intézetben további felújításokat végeztek az Erdélyi Református Egyházkerület támogatásával. A következő tanévben meg kell újítani az intézmény és az alapképzés elismertetését, új tantervet dolgoznak ki, valamint jövő őszre újraindítanák a doktori iskolát is.

Fotó: Orbán Alex

 

A rektor beszédében a trianoni döntés századik évfordulójáról is megemlékezett, és a 90. zsoltárral indította el az új tanévet: „Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten!”

Az évnyitón díjazták az elmúlt évben legjobb tanulmányi eredményeket elért hallgatókat, az 50, 60 és 70 éve végzetteknek viszont az arany-, gyémánt- és rubindiplomákat ezúttal nem adhatták át személyesen a járványhelyzet miatt.

A tanévnyitón 24 elsőéves hallgató tett fogadalmat: Bálint Dániel, Bálint Mátyás, Bartus Angéla Dalma, Béni István Péter, Bokor-Imreh Huba, Dobai Zsolt, Gáll Kristóf Csaba, Héjja Gergely, Imre Erik, Imre Katalin, Kovács Hanna-Lilla, Kovács Tamás, Kun Attila Ákos, László Orsolya, Nagy Bence Dávid, Pap Miklós, Pop Titus, Rácz Dávid, Sánta Richard, Sikó Anita Andrea, Szilaj Márk Róbert, Ungvári Rebeka, Vass Áron Levente, Zsigmond Zsolt.

Fotó: Orbán Alex

 

A teológiai intézetben hagyományos módon, fizikai jelenléttel indítják a tanévet, a járványügyi előírásokhoz igazodva. „A hitéleti képzéshez az elméleti oktatás mellett lényegileg is hozzátartozik a közösségi együttlét, a közösség gyakorlása. Ezért az aktuális járványhelyzet fokozott mértékben kihívást jelent a lelkészképző intézetek számára. Az épület egész területén kötelező az egészségügyi maszk viselése, diákoknak és alkalmazottaknak egyaránt. Az épület bejáratainál, a tantermek és hivatalok bejáratánál mindenütt elhelyezésre kerültek a kézfertőtlenítő szerek. Szintén kötelező a távolságtartás az épület területén belül és kívül” – közölték az intézmény honlapján. Mindezek mellett korlátozzák a nagyobb összejöveteleket, a napi áhítatok megtartását is az előírásokhoz igazítják, lemondanak a teremváltoztatásokról, illetve a könyvtárban is új szabályokat vezetnek be.