Egy év kihagyás után birtokba vették a református magánóvodát Bánffyhunyad gyermekei

Megnyitotta kapuit a bánffyhunyadi magyar református óvoda, amely építését a magyar kormány és az Erdélyi Református Egyházkerület támogatta. Az óvodát tavaly júliusban avatták fel, ám az oktatás nem indulhatott be, a bánffyhunyadi önkormányzat nem adott engedélyt a magyar óvodai csoportok külön költöztetésére. Így a református egyház a bánffyhunyadi egyházközséggel közösen úgy döntött, hogy magánóvodaként működteti azt. A 2023/24-es tanévet 35 gyermek kezdte meg szeptember 12-én. 

 

A két csoportba beiratkozott 35 gyereket ilyen érmékkel várták az első napon. 📸 Kiss Gábor

A megnyitó ünnepségen Kató Béla püspök megáldotta az épület használóit, a Mt 28, 18-20 verseivel hirdetve Isten igéjét. Mint azt hangsúlyozta, az óvoda beindítása nem zajlott zökkenőmentesen, de az összefogás és hit, illetve a hatalom, amivel Isten erőt adott, meghozta gyümölcsét. Felhívta a figyelmet, nem elég az, hogy az óvoda felépült, Isten a szülőket, tanítókat az örök feladatra is elhívja: a nevelésre. „Bánffyhunyad közössége ajándékot kapott, hiszen ők maguk dönthetnek arról, hogyan és miképpen nevelik gyerekeiket, mit kívánnak átadni, hagyományozni. Az egyház ebben igyekszik segíteni, azért küzd, hogy a hagyományokat, a hitet, az életet átadja a gyerekeknek. Azzal, hogy iskolákat, óvodákat építünk tulajdonképpen az életért küzdünk, hiszen ebben van a jövő” – fogalmazott a püspök. 

A játszóteret már az évnyitó előtti percekben birtokba vették a gyerekek. 📸 Kiss Gábor

Vincze Minya István, a Kalotaszegi Református Egyházmegye esperese ünnepi beszédében kifejtette, az óvoda felépülésével Kós Károly egykori álma is megvalósult, hiszen ő a kalotaszegi népszabadságért küzdött. „Ez az intézmény a magyarság, a reformátusság megtartója lesz az elkövetkezőkben, hiszen az Úristen nem véletlenül teremtett ide magyaroknak, ezzel együtt felelősséget is ránk ruházott: hogy megtartsuk és továbbadjuk azt, amit tőle kaptunk.” Végezetül erőt, hitet és reménységet kívánt az elkövetkező nehézségek elkerülésére. 

„Minden iskolai év új kezdet, új kihívás. Az, hogy ez az óvoda megnyílt, szintén egy új kezdet, új kihívás. De a kerék forog, és bár a világ mindig zavaros volt, zavarosban is jól lehet úszkálni. Mindig tudjuk, vihar után jön a jó idő is” – jelentette ki Kerekes Adelhaida, a Kolozs Megyei Főtanfelügyelőség főtanfelügyelő-helyettese. 

Külön tapsot érdemeltek és kaptak az óvónők, akik két énekkel örvendeztették meg a szülőket és a gyerekeket. 📸 Kiss Gábor

Búzás-Fekete Mária, Bánffyhunyad alpolgármestere Jakab Mihály bánffyhunyadi református lelkész szavaira reflektálva kezdte ünnepi beszédét: ha a Jóisten egy feladatot jelöl ki, embereket is kijelöl, akik ezt végrehajtják. Az óvoda beindításának nehézségeire utalva elmondta, büszkék Bánffyhunyad magyar közösségére, ahol talán a szenvedés is több, mint máshol, de ennek a szenvedésnek a mai nap vége lett. „Együtt erő vagyunk, szanaszét gyöngeség.” 

Jakab Mihály Gyula, a Bánffyhunyadi Református Egyházközség lelkésze a 2Móz 19 fejezetéből idézve megjegyezte: „legyetek bátrak és higgyétek el azt, amit az ige mond: azt, hogy Isten vezet!” A lelkipásztor szerint hatalmas öröm, hogy beteljesedett az, amiről csak álmodni mertek. „Rengeteg még a tennivaló, sok támogatás kell még az intézmény teljes működéséhez, de állunk a feladat elé.” – fogalmazott. A kis közösség erejét hangsúlyozva bátorított mindenkit, hogy ez az erő és lelkesedés a későbbiekben is megmaradjon.  

Az ünnepséget a négy pedagógus zenés műsora színesítette.