Egész életünk istentisztelet legyen – teljesen megújult a tordatúri templom

Az alapoktól a csillagig megújult a tordatúri református templom. A közösség már 2016-tól munkálkodott a hajlék felújításán, hiszen a rendkívül rossz állapota miatt nagy szükség volt a beavatkozásra. A felújított templomért, Isten segítségéért szombaton, június 11-én adott hálát a gyülekezet.

📸 Kiss Gábor

A reformátusok 1727-ben építettek templomot a településen, amelynek az 1970-es évekig csak a hajója állt, a templomkertben pedig egy fából készült harangláb. Az 1970-es években Debreceni László tervei alapján átalakították a templomot: kazettás mennyezetet és új padokat készítettek, toronnyal és gyűlésteremmel bővítették ki a templomhajót. A kétezres évek elejére a templom állapota jelentősen romlott, 2015-re szinte romos állapotba került: nem volt padlózata, mennyezete és karzata részben kiégett, falai több helyen megnyíltak – számolt be az előző állapotról Székely Szabolcs helyi lelkipásztor.

Nagy szükség volt tehát a teljes felújításra, amelyet 2016-ban kezdett el a gyülekezet a tordatúri önkormányzat támogatásával. Ebben az évben újraalapozták a templomhajó falait, majd 2017–2018-ban eltávolították kívül-belül a cementes vakolatot, helyenként újra kellett építeni a falakat, és meszes vakolat került rá. Megújult a templom teljes villamoshálózata, és kicserélték az ablakokat is. 2019-ben padlófűtéses rendszert építettek ki, majd a padlót vistai kővel burkolták. 2020-ban a toronyban és a gyűlésteremben is ajtókat, ablakokat szereltek, új karzatot építettek, és új padok is készültek a megsemmisült bútorok helyébe tömör fából, Debreceni László terveinek megfelelően. Ugyanebben az évben kicserélték a toronykupola gerendaszerkezetének és deszkázatának jelentős részét, újrabádogolták a tornyot. Végül következtek a területrendezési munkálatok, járdaépítés, térkövezés. A templomban folyó munkálatokkal párhuzamosan az egyházközség teljesen felújította a parókia épületét és udvarát is.

📸 Kiss Gábor

A munkálatokat a magyar kormány támogatta az Erdélyi Református Egyházkerület által, további anyagi támogatás érkezett a román vallásügyi államtitkárságtól, Gustav-Adolf Werk Alpítványtól és Kolozs Megye Tanácsától. Székely Szabolcs továbbá köszönetet mondott Kiss Rozália gondnokasszony és a presbiterek kitartásáért, megköszönte Daniela Mănăilă polgármester és Kolozsvári Ilona alpolgármester, valamint a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség támogatását. A folyamatból a gyülekezet is kivette a részét, az anyagi támogatás mellett számos alkalommal közmunkával is hozzájárultak a felújításhoz.

📸 Kiss Gábor

A szombati hálaadó istentiszteleten Kató Béla püspök hirdette az igét a Zsolt 50,14.23 alapján: „Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat! Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.” Az igehirdetés során elhangzott, a jó istentisztelet nem feledkezik meg az Úrról, az Istennel való kapcsolatról. A püspök felhívta a figyelmet arra, ma sokan hisznek, viszont torz istenképük van. Az igazi istentiszteletre meghallgatni, megnyílni, megszólalni, hálát és köszönetet mondani mennek az emberek. „De erre csak azok képesek, akik felfedezik életük ajándékait. Az igazi bajt nem a szenvedés, a szükség, a betegség, a kudarc jelenti, hanem a hálaadás hiánya. Az istentisztelet pedig nem szorítkozhat csupán a templomban eltöltött időre, hanem az egész életünknek istentiszteletté kell válnia” – biztatta a tordatúriakat Kató Béla.

📸 Kiss Gábor

Az igehirdetést és úrvacsoraosztást követően Vincze Csongor tordai esperes az Ez 43,4–5 versekkel köszöntötte az ünneplőket. Isten évezredek óta bevonul dicsőségével a felújított templomokba, amint azt az idézett igében tette, azonban a gyülekezetnek is ugyanezt kell tennie, hogy megérezze Isten közelségét, áldását – mutatott rá az esperes. Székely Szabolcs helyi lelkipásztor a Zsolt 5,8 verset idézte: „De én bemehetek házadba, mert te nagyon szeretsz engem, és szent templomodban leborulok, mert tisztellek téged.” Elmondta, a tordatúriak sajnos sokáig nem használhatták a hajlékot, de az istentiszteletnek megvan a helye és rendje, ezért szükség van a templomra, hogy közösségben élhessék meg az Úrral való találkozást.

📸 Kiss Gábor

Kiss Rozália, a gyülekezet gondnoka felidézte, hogy több mint 12 év után térhetett vissza a gyülekezet templomába. Bevallotta, tartott a gyülekezet elöregedésétől, elnéptelenedésétől, de újra élet és remény van a közösségben. Daniela Mănăilă polgármester a lelkipásztor kezdeményezését méltatta: elmondta, Székely Szabolcs a szolgálata kezdetén felismerte építői feladatát is, és sikeres együttműködés születhetett az önkormányzat és az egyházközség között. Kolozsvári Ilona alpolgármester a béke és jóság fontosságát hangsúlyozta a közösségépítésben. Maga is emlékszik arra az időszakra, amikor még nem volt tornya a templomnak, és fiatalon segített a kazettás mennyezet festésében. Mile Lajos főkonzul szerint a templom nemcsak értéket őriz, hanem a közösség erejével teremti és erősíti meg összetartozásunk és önazonosságunk szellemét, lelki alapjait. A tordatúri sikerre reflektálva kijelentette: „Minden okunk megvan a bizakodásra és a reményre is.”